Berit Lillebudal Sandnes, Jordskiftedommerfullmektig i Sør- og Nord-Trøndelag jordskifterett

Yrkestittel
Jordskiftedommerfullmektig

Hvor jobber du nå?
Sør- og Nord Trøndelag jordskifterett.

Hva gjør du i din jobb?

Stilling som jordskiftedommerfullmektig er tidsavgrenset for tre år, med mulighet for forlengelse i ett år. Stillingen er en opplæringsstilling, og skal gi deg relevant kompetanse og et godt grunnlag for å søke stilling som jordskiftedommer senere. I starten er man med erfarne dommere på rettsmøter som observatør. Deretter når jordskifteleder anser fullmektigen som «skikket», får man fullmakt til å styre egne saker som jordskiftedommer.


Hvilken utdanning tok du?
Jeg tok en mastergrad i Eiendom ved NMBU, uteksaminert våren 2017.

Hvor relevant var utdannelsen hos oss?
Utdanningen er meget relevant i jobben som jordskiftedommerfullmektig. Dette fordi spesielt fagene EIE202, JUS310, EIE302, JUS331 OG EIE304 gjorde meg godt rustet til jobben som jordskiftedommerfullmektig.

 

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
valgte å studere ved NMBU fordi jeg hadde hørt masse positivt om studentmiljøet. Samtidig var interessen for juss og eiendom stor, og dermed var utdanning innenfor eiendom et naturlig valg. Ved å studere ved NMBU får man en bred og solid balast, noe som gjør en godt rustet til jobben som eksempelvis grunnerverver eller jordskiftedommer.

 

Hvilke råd har du til kommende studenter?

For kommende studenter er det viktig å engasjere seg og være nysgjerrig. Foreningslivet på Ås er unikt, så her er mulighetene mange. Ved å gjøre dette får man masse god erfaring som er nyttig i arbeidslivet og et nettverk man kan dra nytte av senere.

Ved å være nysgjerrig lærer man trolig mer, da man oppnår diskusjon og trygghet i klasserommet. Samtidig synes foreleseren det blir morsommere å lære bort. Videre kan jeg anbefale at ved oppstart av nytt fag, er det viktig å få oversikten og forstå sammenhengene. Samtidig kan jeg anbefale å finne studiekamerater som er omtrentlig på samme fagnivå som deg selv, slik at man har mulighet til å gjøre hverandre gode. Det er også viktig å søke på relevante sommerjobber. Sist, men ikke minst, ha det gøy og lev livet litt.

 

Dine erfaringer med NMBU?
Mine erfaringer med NMBU er meget positive. Det er et godt læringsmiljø og et inkluderende studentmiljø. Dette forutsetter dog at man som nevnt engasjerer seg. Samtidig er de ansatte ved NMBU meget behjelpelige.  NMBU og Jordskifterlaget tilrettelegger også godt for muligheter til å knytte kontakter, både med det offentlige og det private næringslivet. Dette gjør at man får en bred og oversiktlig innsikt i hva som venter etter endt studie.

 

 

Published 25. mars 2019 - 10:28 - Updated 24. mars 2020 - 15:03