Fysikk

  • Fysikk
    Foto
    Ingunn Burud

Innen fysikk kan du velge mellom spesialiseringene miljøfysikk, biofysikk og energifysikk

Fysikk

Miljøfysikk

Spesialiseringen starter med en innføring i grunnleggende fysikk. Deretter velger du mellom to hovedretninger.

  • Multispektral dronekartlegging Du lærer om multispektral avbildningsteknologi og om hvordan store datamengder fra digitale bilder kan analyseres. I masteroppgaven arbeider du med droner som har innebygde multispektrale kameraer for kartlegging og analyse av alt fra bygningsoverflater til avlingsbestander.
  • Big klimadata Du lærer om klimafysikk og meteorologi. I masteroppgaven arbeider du med å behandle og analysere Big Data knyttet til observasjonsnettverk, klimamodeller og værvarsling.

Biofysikk

Spesialiseringen starter med en innføring i grunnleggende fysikk. Deretter velger du mellom tre hovedretninger.

Biospektroskopi. Du lærer om spektroskopi og om modellering og hvordan vi kan undersøke biologiske materialer med spektroskopiske metoder og multivariat dataanalyse. I masteroppgaven arbeider du med Big Data knyttet til spektroskopi innen miljøvitenskap eller Life Science.

Nevrofysikk. Du lærer om beregningsorientert biologi og om modellering av prosessene i hjernen. I masteroppgaven arbeider du med Big Data og datavitenskap knyttet til modellering av nevrologiske prosesser.

Medisinsk bildeanalyse. Du lærer om medisinsk avbildningsteknikk og hvordan store mengder data fra digitale bilder kan analyseres. I masteroppgaven arbeider du med Big Data og maskinlæring og hvordan datamaskiner kan gjenkjenne kreftsvulster og forutsi gunstige behandlingsopplegg.

Energifysikk

Spesialiseringen starter med en innføring i grunnleggende fysikk. Deretter velger du mellom to hovedretninger.

  • Digitale energinett Du lærer om hvordan elektrisk energi produseres, omformes og brukes. I masteroppgaven arbeider du med Big Data knyttet til digitaliseringen av det norske kraftnettet eller med droneovervåkning av kraftnettet.
  • Multispektral PV-analyseDu lærer om fotovoltaisk effekt (PV), om hvordan solceller virker og produseres og om hvordan solcellekraftverk er bygget opp. I masteroppgaven arbeider du med bildeanalyse og Big Data knyttet til avansert analyse av solcellewafere

Studenter i forsøk med drone
Foto
Ingunn Burud

Published 18. januar 2018 - 10:35 - Updated 20. February 2018 - 15:00