Bachelor / Samfunnsøkonomi

Bachelor / Samfunnsøkonomi

Vi du forstå utviklingen i boligprisene eller bidra i debatten om hvorfor noen land er rike, mens andre er fattige? Studerer du samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen NMBU får du et sterkt fagmiljø, stor valgfrihet og et aktivt studentmiljø.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2018
Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir du?
Samfunnsøkonomer arbeider med økonomisk analyse og beslutninger i offentlig og privat sektor. En bachelorgrad kan gi mulighet for jobber som saksbehandler og utreder i stat, kommuner, organisasjoner og privat virksomhet, som f.eks. bank og forsikring. De fleste som tar bachelor i samfunnsøkonomi går videre med masterstudier. Da vil man ha mulighet for jobber på høyt nivå i stat og kommune, næringsliv og internasjonale organisasjoner.
Hva lærer du?

Studiet gir grundig opplæring i hele bredden av samfunnsøkonomiske metoder og temaer. Vi har et av landets sterkeste undervisnings- og forskningsmiljø innenfor miljø-, ressurs- og utviklingsøkonomi, og er et av få steder som tilbyr både bachelor og master i samfunnsøkonomi og siviløkonomutdanning. Dette gir deg som student en unik mulighet til å sette sammen det beste fra ulike økonomiske fagområder.

Kort om studiet

Studiet gir deg kunnskaper i samfunnsøkonomiske emner som makroøkonomi og mikroøkonomi, i tillegg til matematikk, statistikk og økonometri. I løpet av det treårige studiet kan du få en profil i miljø-, klima- og energiøkonomi. Du har også mulighet til å velge internasjonal økonomi og/eller landbrukspolitikk. I tillegg til de samfunnsøkonomiske emnene kan du velge emner i bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse, jus, samfunnsfag, naturvitenskap og teknologi. Du kan ta ett eller to semestre av bachelorstudiet i utlandet.

- Programmets oppbygning og gjennomføring

Yrkeseksempler:
- Intervju med tidligere studenter

Veien videre: 
Studiet kvalifiserer til opptak til masterstudier ved universiteter og høyskoler i inn- og utland. Ved NMBU kan studentene blant annet gå videre med en master i samfunnsøkonomi eller en master i utviklings- og ressursøkonomi.