Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Bachelor 3 år heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Studerer du samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen NMBU, får du en anvendt og samfunnsrelevant utdanning og en sterk kvantitativ bakgrunn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2023
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

E-post: sit@nmbu.no
Tlf: +47 67 23 01 11

 

Studiekvalitet: 

Student- og kandidatundersøkelser

Økonomifaget handler enkelt sagt om hvordan økonomien funger. Det handler om hvordan mennesker og bedrifter daglig tar avgjørelser og prioriterer begrensete ressurser, og om hvordan disse avgjørelsene påvirkes av omverden.

I bachelorstudiet vil du lære å analysere komplekse, samfunnsmessige og globale utfordringer. Studiet gir deg kunnskap innen de klassiske samfunnsøkonomiske grenene makroøkonomi og mikroøkonomi, og innen matematikk, statistikk og økonometri.

Etter gjennomført studie sitter du igjen med et teoretisk rammeverk for å forstå økonomien. Du sitter også igjen med en sterk kvantitativ bakgrunn. Den kan brukes til å analyse og forstå data, til å utforske og teste teoriene opp mot virkeligheten, og til å løse moderne problemstillinger.

I løpet av studiet møter du fagfolk som er internasjonalt anerkjent innen sine felt, og som er involverte i nasjonal og internasjonal politikkutvikling. Fagfeltene hvor Handelshøyskolen har sterke fagmiljøer og ressurspersoner spenner fra miljø-, energi- og klimaøkonomi, utviklingsøkonomi, offentlig økonomi og boligøkonomi, til finans- og råvaremarkedsanalyse.

Du kan ta ett eller to semestre av bachelorstudiet i utlandet.

Scroll ned for å lese mer om hva du blir og hva du lærer.

Oppbygging
Programmet er delt opp i en obligatorisk del på 135 studiepoeng og en del med 45 valgfrie studiepoeng. Disse kan velges blant emner ved Handelshøyskolen eller andre emner ved NMBU. I tillegg til de samfunnsøkonomiske emnene kan du velge emner innen bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse, jus, samfunnsfag, naturvitenskap og teknologi.

Du kan også velge å spesialisere deg innenfor ett av de følgende områdene. Klikk på lenkene under for mer informasjon om de ulike spesialiseringene.

Du kan også velge et løp som kvalifiserer for opptak til master i økonomi og administrasjon. Klikk her for mer informasjon.

Få full oversikt over studiets oppbygning og de ulike spesialiseringene her.

Her kan du lese mer om studentlivet ved Handelshøyskolen.

Hva blir du?

En bachelorgrad kan gi mulighet for jobber som saksbehandler og utreder i stat, kommuner, organisasjoner og privat virksomhet, som for eksempel bank og forsikring.

De fleste som tar bachelor i samfunnsøkonomi, går videre med masterstudier. Vårt studieprogram gir deg muligheter for å kvalifisere for opptak til masterstudier i Applied Economics and Sustainability (samfunnsøkonomi), samt andre masterprogrammer ved NMBU, som for eksempel Bioøkonomi - biobasert verdiskaping og forretningsutvikling og Økonomi og administrasjon (siviløkonom).

Yrkeseksempler: - Intervjuer med tidligere studenter

Hva lærer du?

Studiet gir grundig opplæring i hele bredden av samfunnsøkonomiske metoder og temaer. Vi har et av landets sterkeste undervisnings- og forskningsmiljø innenfor miljø-, ressurs-, energi- og utviklingsøkonomi. Vi har også sterke fagmiljøer innen offentlig økonomi, boligøkonomi og finans- og råvaremarkedsanalyse.

Handelshøyskolen NMBU er et av få steder i landet som tilbyr både bachelor og master i samfunnsøkonomi, og siviløkonomutdanning. Dette gir deg som student en unik mulighet til å sette sammen det beste fra ulike økonomiske fagområder, og bruke studieløpet til å finne spesialiseringen som passer deg best.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Gode kunnskaper i matematikk, tilsvarende S1+S2 eller R1 fra videregående skole, anbefales.

Bachelorgraden i samfunnsøkonomi ga meg viktig og grunnleggende forståelse av økonomi og samfunn, noe som er viktig i jobben min.

Signe Marie Brandal, Gjensidige

Oppbygging

 

Veien videre:

Studiet kvalifiserer til opptak til masterstudier ved universiteter og høyskoler i inn- og utland. Ved NMBU kan studentene blant annet gå videre med en master i anvendt samfunnsøkonomi og bærekraft.