Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Bachelor 3 år heltid

-

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

Studiet handler om hvordan økonomien fungerer og hvordan knappe ressurser kan brukes på en bærekraftig og effektiv måte. Du vil lære å analysere komplekse, samfunnsmessige og globale utfordringer, med bærekraft som styrende prinsipp.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Studiestart:

Velkommen til studiestart 10. august

Søknadsfrist:

15. april 

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2020
Se mer
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

E-post: sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Telefon til fakultet:

67 23 11 00

Studerer du samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen NMBU får du et sterkt fagmiljø, stor valgfrihet og et aktivt studentmiljø.

Studiet gir deg kunnskaper i samfunnsøkonomiske emner som:

  • Makroøkonomi og mikroøkonomi
  • Matematikk
  • Statistikk
  • Økonometri.

Studiet tilbyr spesialiseringer i miljø-, klima- og energiøkonomi og bedrift og næring. I tillegg til de samfunnsøkonomiske emnene kan du velge emner i bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse, jus, samfunnsfag, naturvitenskap og teknologi.

Du kan ta ett eller to semestre av bachelorstudiet i utlandet.

Hva blir du?

En bachelorgrad kan gi mulighet for jobber som saksbehandler og utreder i stat, kommuner, organisasjoner og privat virksomhet, som f.eks. bank og forsikring. De fleste som tar bachelor i samfunnsøkonomi går videre med masterstudier. Vårt studieprogram gir deg muligheter for å kvalifisere for opptak til masterstudier både i samfunnsøkonomi og økonomi og administrasjon (siviløkonom).

Hva lærer du?

Studiet gir grundig opplæring i hele bredden av samfunnsøkonomiske metoder og temaer. Vi har et av landets sterkeste undervisnings- og forskningsmiljø innenfor miljø-, ressurs-, energi- og utviklingsøkonomi, og er et av få steder som tilbyr både bachelor og master i samfunnsøkonomi og siviløkonomutdanning. Dette gir deg som student en unik mulighet til å sette sammen det beste fra ulike økonomiske fagområder.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Gode kunnskaper i matematikk, tilsvarende S1+S2 eller R1 fra videregående skole, anbefales.

Bachelorgraden i samfunnsøkonomi ga meg viktig og grunnleggende forståelse av økonomi og samfunn, noe som er viktig i jobben min.

Signe Marie Brandal, Gjensidige

Oppbygging

- Programmets oppbygning og gjennomføring

Yrkeseksempler:
- Intervju med tidligere studenter

Veien videre: 
Studiet kvalifiserer til opptak til masterstudier ved universiteter og høyskoler i inn- og utland. Ved NMBU kan studentene blant annet gå videre med en master i samfunnsøkonomi.