Samfunnsøkonomi

Bachelor / Samfunnsøkonomi

Er du interessert i viktige økonomiske og politiske problemstillinger? Vi lærer deg hvordan en best kan utnytte ressursene i samfunnet, enten det er arbeidskraft, naturressurser eller kapital.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2017
Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir du?
Samfunnsøkonomer arbeider med økonomisk analyse og beslutninger i offentlig og privat sektor. En bachelorgrad gir mulighet for jobber som saksbehandler og utreder i stat, kommuner, organisasjoner og privat virksomhet, som f.eks. bank og forsikring. Dersom du tar masterstudier i samfunnsøkonomi etter bachelor, vil du ha mulighet for jobber på høyt nivå i forvaltning, næringsliv og internasjonale organisasjoner.
Hva lærer du?

Studiet gir grundig opplæring i hele bredden av samfunnsøkonomiske metoder og temaer. Vi har et av landets sterkeste undervisnings- og forskningsmiljø innenfor miljø-, ressurs- og utviklingsøkonomi, og er et av få steder som tilbyr både bachelor og master i samfunnsøkonomi og siviløkonomutdanning. Dette gir deg som student en unik mulighet til å sette sammen det beste fra ulike økonomiske fagområder. Du lærer metoder for å analysere vanskelige og til dels uoversiktlige økonomiske problemer.

Kort om studiet

Studiet gir deg kunnskaper i samfunnsøkonomiske emner som makroøkonomi og mikroøkonomi, i tillegg til matematikk, statistikk og økonometri. I løpet av det treårige studiet vil du også få en spesialisering i miljø- og ressursøkonomi. I programmet kan du velge å fordype deg i enten miljøøkonomi, energiøkonomi, internasjonal økonomi eller matvaremarkeder og landbrukspolitikk. I tillegg til de samfunnsøkonomiske emnene, kan du også velge emner i bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse, jus, samfunnsfag, naturvitenskap og teknologi. Du kan ta ett eller to semestre av bachelorstudiet i utlandet.

- Programmets oppbygning og gjennomføring

Yrkeseksempler:
- Intervju med tidligere studenter

Veien videre: 
Studiet kvalifiserer til opptak til masterstudier ved universiteter og høyskoler i inn- og utland. Ved NMBU kan studentene blant annet gå videre med en master i samfunnsøkonomi eller en master i utviklings- og ressursøkonomi.