Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi - bachelor

Studiet handler om hvordan økonomien fungerer og hvordan knappe ressurser kan brukes på en bærekraftig og effektiv måte. Du vil lære å analysere komplekse, samfunnsmessige og globale utfordringer, med bærekraft som styrende prinsipp.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2019
Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir du?
En bachelorgrad kan gi mulighet for jobber som saksbehandler og utreder i stat, kommuner, organisasjoner og privat virksomhet, som f.eks. bank og forsikring. De fleste som tar bachelor i samfunnsøkonomi går videre med masterstudier. Vårt studieprogram gir deg muligheter for å kvalifisere for opptak til masterstudier både i samfunnsøkonomi og økonomi og administrasjon (siviløkonom).
Hva lærer du?

Studiet gir grundig opplæring i hele bredden av samfunnsøkonomiske metoder og temaer. Vi har et av landets sterkeste undervisnings- og forskningsmiljø innenfor miljø-, ressurs-, energi- og utviklingsøkonomi, og er et av få steder som tilbyr både bachelor og master i samfunnsøkonomi og siviløkonomutdanning. Dette gir deg som student en unik mulighet til å sette sammen det beste fra ulike økonomiske fagområder.

Kort om studiet

Studerer du samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen NMBU får du et sterkt fagmiljø, stor valgfrihet og et aktivt studentmiljø. Studiet gir deg kunnskaper i samfunnsøkonomiske emner som makroøkonomi og mikroøkonomi, i tillegg til matematikk, statistikk og økonometri. Studiet tilbyr spesialiseringer i Miljø-, klima- og energiøkonomi og Bedrift og næring. I tillegg til de samfunnsøkonomiske emnene kan du velge emner i bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse, jus, samfunnsfag, naturvitenskap og teknologi. Du kan ta ett eller to semestre av bachelorstudiet i utlandet.

- Programmets oppbygning og gjennomføring

Yrkeseksempler:
- Intervju med tidligere studenter

Veien videre: 
Studiet kvalifiserer til opptak til masterstudier ved universiteter og høyskoler i inn- og utland. Ved NMBU kan studentene blant annet gå videre med en master i samfunnsøkonomi.