Bachelor / Økonomi og administrasjon

Bachelor / Økonomi og administrasjon

Bachelorprogrammet gir deg en solid økonomisk og administrativ utdanning og danner den viktige grunnmuren til en siviløkonomutdanning. Studerer du økonomi ved Handelshøyskolen NMBU får du et sterkt fagmiljø, stor valgfrihet og et aktivt studentmiljø.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2018
Studenter ved NMBU.

Studenter ved NMBU.

Foto
Håkon Sparre
Hva blir du?
Bachelorprogrammet utgjør de tre første årene av den femårige siviløkonomutdanningen. Enten du planlegger å bli siviløkonom om noen år, eller velger å gå direkte ut i yrkeslivet etter bachelorgrad, er det fint å vite at du blir kvalifisert til en rekke spennende stillinger innen privat og offentlig næringsliv. Dette kan eksempelvis være innenfor finansiering, salg og markedsføring eller regnskap og budsjettering. I tillegg er kompetansen et svært nyttig supplement til annen utdanning.
Hva lærer du?

I studieprogrammet lærer du om økonomiske og menneskelige faktorer som er avgjørende for at en bedrift eller organisasjon skal fungere på en god måte. Du vil også få en forståelse for hvordan bedrifter og næringslivet fungerer og hvordan disse har innvirkning på samfunnet.

Kort om studiet

De to første årene av bachelorprogrammet består av obligatoriske emner innen studiets hovedområder. Dette omfatter blant annet markedsføring, regnskap, samfunnsøkonomi, organisasjons- og ledelseteori, finansiering og matematikk/statistikk.

Det tredje året av studiet består i hovedsak av valgfrie emner, der du velger en profil som er knyttet opp til akkurat din faglige interesse. Bachelorprogrammet tilbyr eksempelvis profiler innenfor regnskapsføring, bedriftsøkonomi, jus og eiendom, ledelse og innovasjon, miljø- og samfunnsøkonomi, matematikk og informatikk og landbruksøkonomi. Studiet er tilrettelagt for at du i det tredje året kan ta ett eller to semester ved et universitet i utlandet.

Handelshøyskolen er en del av NMBU og det finnes gode muligheter for å ta valgfrie emner fra andre fagområder. Dette gjør at du skiller deg ut fra andre økonomistudenter og gjør deg mer attraktiv for fremtidige arbeidsgivere.

Programmets oppbygning og gjennomføring

Profileringer:  

Yrkeseksempler:
Intervju med tidligere studenter

Veien videre:

Hvis du ikke velger å gå ut i jobb etter fullført bachelorgrad, så kan du fullføre siviløkonomutdanningen ved å ta masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved NMBU. Bachelorgraden i økonomi og administrasjon kvalifiserer også for opptak til andre masterprogrammer ved NMBU, som f.eks. Entreprenørskap og innovasjonEiendomsutvikling og Naturbasert reiseliv. Velger du profilen Matematikk og informatikk i bachelorgraden, så er du kvalifisert for opptak til masterprogrammet i Data Science.

Se videointervju med noen av våre studenter: