Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon

Bachelor 3 år heltid

Intervju med Gustav F. Halldin, Video: Tommy Normann, NMBU

Bachelorprogrammet gir deg en solid økonomisk og administrativ utdanning og danner den viktige grunnmuren til en siviløkonomutdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Antall studieplasser
60
Oppstart
Høst 2023
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: +47 67230111

 

Studiekvalitet:

Student- og kandidatundersøkelser

Studerer du økonomi ved Handelshøyskolen NMBU får du et sterkt fagmiljø, stor valgfrihet og et aktivt studentmiljø og verdifullt nettverk. Som en moderne handelshøyskole er vi ledende på å koble økonomisk tenkning med bærekraft som styrende prinsipp. Bachelorprogrammet dekker det grunnleggende innen økonomi og ledelse. 

Vi har også sterke fagmiljøer i entreprenørskap og innovasjon og innen samfunnsøkonomi, som tilbyr emner du som siviløkonomstudent også kan velge. Ved å velge en bachelor i økonomi og administrasjon ved NMBU får du en samfunns- og næringslivsnær utdannelse som ruster deg for det moderne arbeidslivet.

Les mer om hva du blir og hva du lærer, litt lenger ned på siden!

Oppbygging
De to første årene av programmet består av obligatoriske emner som markedsføring, regnskap, økonomistyring, finansiering, organisasjons- og ledelsesteori, samfunnsøkonomi, etikk og metodefag.

I det tredje året kan du ta valgfrie emner innen for eksempel regnskap, digitalisering, business analytics, økonomisk styring, ledelse, økonomisk analyse eller samfunnsøkonomi. Du kan også velge emner fra alle fagområdene ved NMBU, eller reise på utveksling i ett eller to semester i det siste året på studiet.

I sammensetningen av de valgfrie emnene får du muligheten til å velge ulike profileringer.  - Få full oversikt over studiets oppbygning og de ulike profileringene her.

Her kan du lese mer om studentlivet ved Handelshøyskolen.

Hva blir du?

Bachelorprogrammet kan utgjøre de tre første årene av en femårig siviløkonomutdanning. Enten du tenker å bli siviløkonom om noen år, eller velger å gå direkte ut i yrkeslivet, er det fint å vite at du blir kvalifisert til mange spennende stillinger i næringslivet eller offentlig sektor. Dette kan eksempelvis være innenfor finansiering, salg og markedsføring, regnskap eller økonomistyring.

Hvis du ikke velger å gå ut i jobb etter fullført bachelorgrad, så kan du fullføre siviløkonomutdanningen ved å ta masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved NMBU.

Bachelorgraden i økonomi og administrasjon kvalifiserer også for opptak til andre masterprogrammer ved NMBU, som for eksempel Bioøkonomi - biobasert verdiskaping og forretningsutviklingEntreprenørskap og innovasjonEiendomsutvikling og Naturbasert reiseliv.

Hva lærer du?

I bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon lærer du om økonomiske og menneskelige faktorer som er avgjørende for at en bedrift eller organisasjon skal fungere på en god måte, og hvordan disse har innvirkning på samfunnet.

Ved Handelshøyskolen NMBU legger vi vekt på kritisk tenkning og utvikling av kreativitet, samarbeids- og kommunikasjonsevner. Dette er egenskaper som i større og større grad blir etterspurt i arbeidsmarkedet.

Handelshøyskolen er en del av NMBU. Du har rike muligheter for å ta valgfrie emner fra andre fagområder ved universitetet. Dette kan også gjøre at du skiller deg positivt ut fra andre økonomistudenter.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

I bachelorprogrammet legges det opp til at du kan reise på utveksling i ett eller to semestre i det tredje året. Som økonomistudent ved NMBU kan du velge mellom 40 universiteter rundt om i verden.

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse (GSK). Gode kunnskaper i matematikk, tilsvarende S1+S2 eller R1 fra videregående skole, anbefales.

Jeg valgte studiet på grunn av bærekraftsfokuset og studiemiljøet. Utdanningen ga meg et solid akademisk grunnlag, men også forståelse for hvordan ta beslutninger i sammenheng med økonomiske, sosiale og miljømessige faktorer.

Elias Vamnes Nyhagen, tidligere student på bachelor økonomi og administrasjon. Digital and Analytics Expert i Norsk Hydro etter fullført mastergrad i økonomi og administrasjon ved NMBU.

Oppbygging

Det treårige studiet i Økonomi og administrasjon utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år. 145 studiepoeng er obligatoriske, mens 35 studiepoeng er valgfrie emner.

Les mer om programmets oppbygging og gjennomføring