Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon

Bachelor 3 år heltid

Studenter ved NMBU.

Foto
Håkon Sparre

Bachelorprogrammet gir deg en solid økonomisk og administrativ utdanning og danner den viktige grunnmuren til en siviløkonomutdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadsfrist:

15. april 

Antall studieplasser
80
Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: +4767230111

Studerer du økonomi ved Handelshøyskolen NMBU får du et sterkt fagmiljø, stor valgfrihet og et aktivt studentmiljø og verdifullt nettverk. Som en moderne handelshøyskole er vi ledende på å koble økonomisk tenkning med bærekraft som styrende prinsipp.

De to første årene av programmet består av obligatoriske emner som markedsføring, regnskap, økonomistyring, finansiering, organisasjons- og ledelsesteori, samfunnsøkonomi, etikk og metodefag.

I det tredje året kan du ta valgfrie emner innen f.eks. digitalisering, business analytics, økonomistyring, ledelse, økonomisk analyse eller samfunnsøkonomi. Men du kan også velge emner fra alle fagområdene ved NMBU, eller reise på utveksling i ett eller to semester i det siste året på studiet.

Les mer om studiets oppbygning og gjennomføring.

 

Hva blir du?

Bachelorprogrammet kan utgjøre de tre første årene av en femårig siviløkonomutdanning. Enten du tenker å bli siviløkonom om noen år, eller velger å gå direkte ut i yrkeslivet, er det fint å vite at du blir kvalifisert mange spennende stillinger i næringslivet eller offentlig sektor. Dette kan eksempelvis være innenfor finansiering, salg og markedsføring, regnskap eller økonomistyring.

Hvis du ikke velger å gå ut i jobb etter fullført bachelorgrad, så kan du fullføre siviløkonomutdanningen ved å ta masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved NMBU.

Du kan i løpet av bachelorprogrammet velge et studieløp som kvalifiserer for opptak til master i samfunnsøkonomi ved NMBU.

Velger du et studieløp med fordypning i matematikk og informatikk, så er du faglig kvalifisert for opptak til masterprogrammet i Data Science.

Bachelorgraden i økonomi og administrasjon kvalifiserer også for opptak til andre masterprogrammer ved NMBU, som f.eks. Entreprenørskap og innovasjonEiendomsutvikling og Naturbasert reiseliv.

Hva lærer du?

I bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon lærer du om økonomiske og menneskelige faktorer som er avgjørende for at en bedrift eller organisasjon skal fungere på en god måte og hvordan disse har innvirkning på samfunnet. Ved Handelshøyskolen NMBU legger vi vekt på kritisk tenkning, og utvikling av kreativitet, samarbeids- og kommunikasjonsevner. Dette er egenskaper som i større og større grad vil bli etterspurt i arbeidsmarkedet.

Handelshøyskolen er for øvrig en del av NMBU og det finnes rike muligheter for å ta valgfrie emner fra andre fagområder. Dette kan også gjøre at du skiller deg positivt ut fra andre økonomistudenter.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

I bachelorprogrammet legges det opp til at du kan reise på utveksling i ett eller to semester i det tredje året. Som økonomistudent ved NMBU kan du velge mellom 35 universiteter rundt om i verden.

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Gode kunnskaper i matematikk, tilsvarende S1+S2 eller R1 fra videregående skole, anbefales.

Jeg valgte bachelor i økonomi og administrasjon ved NMBU for å kunne velge fag som du ikke finner andre steder og dermed skille meg ut fra andre økonomikandidater.

Katrine Bjerkebæk, revisjonsavd. PricewaterhouseCoopers (PwC)

Oppbygging

Det 3-årige studiet i Økonomi og administrasjon utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år. 145 studiepoeng er obligatoriske, mens 35 studiepoeng er valgfrie emner.

Les mer om programmets oppbygging og gjennomføring