Bachelor / Økonomi og administrasjon

Bachelor / Økonomi og administrasjon

Bachelorprogrammet gir deg en solid økonomisk og administrativ utdanning og danner den viktige grunnmuren til en siviløkonomutdanning. Som en moderne handelshøyskole er vi ledende på å koble økonomisk tenkning med bærekraft som styrende prinsipp.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2019
Studenter ved NMBU.

Studenter ved NMBU.

Foto
Håkon Sparre
Hva blir du?
Bachelorprogrammet kan utgjøre de tre første årene av en femårig siviløkonomutdanning. Enten du tenker å bli siviløkonom om noen år, eller velger å gå direkte ut i yrkeslivet, er det fint å vite at du blir kvalifisert mange spennende stillinger i næringslivet eller offentlig sektor. Dette kan eksempelvis være innenfor finansiering, salg og markedsføring, regnskap eller økonomistyring.
Hva lærer du?

Her lærer du om økonomiske og menneskelige faktorer som er avgjørende for at en bedrift eller organisasjon skal fungere på en god måte og hvordan disse har innvirkning på samfunnet. Ved Handelshøyskolen NMBU legger vi vekt på kritisk tenkning, og utvikling av kreativitet, samarbeids- og kommunikasjonsevner. Dette er egenskaper som i større og større grad vil bli etterspurt i arbeidsmarkedet.

Kort om studiet

Studerer du økonomi ved Handelshøyskolen NMBU får du et sterkt fagmiljø, stor valgfrihet og et aktivt studentmiljø og verdifullt nettverk.

De to første årene av programmet består av obligatoriske emner som markedsføring, regnskap, økonomistyring, finansiering, organisasjons- og ledelsesteori, samfunnsøkonomi, etikk og metodefag. I det tredje året tar du valgfrie emner der du velger en profil som er knyttet opp til din faglige interesse. Det tilbys eksempelvis profiler innenfor regnskapsføring, bedriftsøkonomi, ledelse og innovasjon og samfunnsøkonomi. I det tredje året er det flere som velger å ta ett eller to semestre ved et universitet i utlandet.

Handelshøyskolen er for øvrig en del av NMBU og det finnes rike muligheter for å ta valgfrie emner fra andre fagområder. Dette kan også gjøre at du skiller deg positivt ut fra andre økonomistudenter. Vi utdanner fremtidsrettede økonomer som vil bli ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Programmets oppbygning og gjennomføring

Profileringer:  

Yrkeseksempler:
Intervju med tidligere studenter

Veien videre:

Hvis du ikke velger å gå ut i jobb etter fullført bachelorgrad, så kan du fullføre siviløkonomutdanningen ved å ta masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved NMBU. Bachelorgraden i økonomi og administrasjon kvalifiserer også for opptak til andre masterprogrammer ved NMBU, som f.eks. Entreprenørskap og innovasjonEiendomsutvikling og Naturbasert reiseliv. Velger du profilen Matematikk og informatikk i bachelorgraden, så er du kvalifisert for opptak til masterprogrammet i Data Science.

Se videointervju med noen av våre studenter: