Bachelor
Heltid
Økonomi og administrasjon

Bachelorprogrammet gir deg en solid økonomisk og administrativ utdanning og danner den viktige grunnmuren til en siviløkonomutdanning.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

75

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse

 • Opptakskravet er generell studiekompetanse (GSK). Gode kunnskaper i matematikk, tilsvarende S1+S2 eller R1 fra videregående skole anbefales.
Tett på studenter foran Tårnbygningen

Bachelorprogrammet dekker det grunnleggende innen økonomi og ledelse. Som en moderne handelshøyskole er vi ledende på å koble økonomisk tenkning med bærekraft som styrende prinsipp.

Studerer du økonomi ved Handelshøyskolen NMBU får du et sterkt fagmiljø, stor valgfrihet og et aktivt studentmiljø der du kan bygge et verdifullt nettverk. Nasjonale studentundersøkelser viser hvert år at NMBU-studenter er blant de mest fornøyde i landet!

Her kan du lese mer om studielivet ved NMBU


Oppbygging
De to første årene av programmet består av obligatoriske emner som markedsføring, regnskap, økonomistyring, finans, organisasjons- og ledelsesteori, samfunnsøkonomi, etikk og metodefag.

I det tredje året har vi lagt til rette for stor valgfrihet, der du kan velge emner fra alle fagområdene ved hele NMBU eller velge profileringen regnskapsfører. Det er også gode muligheter for å reise på utveksling over hele verden. 

Her kan du lese mer om studiets oppbygning og emner du kan velge i studiet

 

Jostein Aleksander Sletta, tidligere student på bachelor økonomi og administrasjon, associate i revisjon i BDO etter fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved NMBU.

 

- Jeg valgte å studere på NMBU fordi jeg visste at de hadde et veldig godt studentmiljø. Det er i tillegg et universitet med stort fokus på bærekraft noe som er viktig for meg personlig, men kanskje viktigst av alt; de tilbyr studier som er ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Jeg skal etter bachelorgraden jobbe som associate i revisjon i BDO til høsten, men først skal jeg jobbe med regnskap som sommervikar hos Norsk Tipping. Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon er ganske bred, så jeg har vært innom mange av fagområdene jeg kommer til å jobbe med. Derfor føler jeg med klar til å komme ut i arbeidslivet og tidlig få praktisk erfaring.     

Karrieremuligheter

  Bachelorprogrammet kan utgjøre de tre første årene av en femårig siviløkonomutdanning. Enten du tenker å bli siviløkonom om noen år, eller velger å gå direkte ut i yrkeslivet, er det fint å vite at du blir kvalifisert til mange spennende stillinger i næringslivet eller offentlig sektor. Dette kan eksempelvis være innenfor finans, salg og markedsføring, HR, regnskap eller økonomistyring.

  Videre studier
  Hvis du ikke velger å gå ut i jobb etter fullført bachelorgrad, så kan du fullføre siviløkonomutdanningen ved NMBU ved å ta:

  Bachelorgraden i økonomi og administrasjon kvalifiserer også for opptak til andre masterprogrammer ved NMBU, som for eksempel:


  Møt noen av våre kandidater

   

  Har du spørsmål til studierådgiver?

  Hvis du lurer på noe angående studieprogrammet som du ikke finner svaret på her er du velkommen til å kontakte oss. Ta gjerne kontakt på e-post studieveileder-hh@nmbu.no eller på telefon direkte til studierådgiver. Du kan også booke tid til studieveiledning dersom du ønsker å avtale et møte.

  • Kandidatens læringsutbytte

   En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

   Beherske økonomisk-administrative begreper og tenkemåter

   Har bred kunnskap om og evne til kritisk tenking rundt sentrale emner innen bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi i tråd med nasjonale og internasjonale standarder på fagfeltet.

   Har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt kunne bruke metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data.

   Har kunnskap om fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid.

   Kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer.

   Kombinere økonomisk-administrativ tankemåte med tverrfaglig kunnskap

   Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og forstår hvordan dette kan fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne.

   Kan finne frem til, vurdere og henvise til relevant kunnskap fra ulike fagfelt og presentere dette for å belyse økonomisk-administrative problemstillinger.

   Har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan dette kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping.

   Kunne analysere komplekse økonomisk-administrative problemer med bærekraft som et styrende prinsipp

   Kan med utgangspunkt i bærekraftsmål anvende økonomiske modeller, metodeverktøy og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å forstå og løse økonomisk-administrative problemstillinger, og ta begrunnede valg.

   Kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller, strategier og praksis.

   Har innsikt i etiske problemstillinger og er bevisst egen integritet og egne verdier.

   Demonstrere sosiale ferdigheter og evner å interagere og kommunisere med andre

   Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer, både selvstendig og i grupper.

   Kan formidle og utveksle synspunkter om sentral teori, analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger, både skriftlig og muntlig.

  • I bachelorprogrammet legges det opp til at du kan reise på utveksling i ett eller to semestre i løpet av de tre siste semestrene. Som økonomistudent ved NMBU kan du velge mellom mer enn 40 universiteter rundt om i verden.

   På NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

   • Hvorfor dra på utveksling?
   • Hvor og når kan jeg reise?
   • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?
  • Programmet inneholder 145 obligatoriske og 35 valgfrie studiepoeng.

   Den obligatoriske delen består av emner i bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, ledelse/administrative fag, metodefag og etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Det legges stor vekt på helhetsforståelse, praktisk anvendelse, tverrfaglighet og integrering av bærekraft.

   De valgfrie emnene i studiet gir deg stor fleksibilitet, og du kan blant annet velge emner i regnskap, digitalisering, business analytics, økonomisk styring, ledelse, økonomisk analyse eller samfunnsøkonomi. Du kan også velge emner fra alle de andre fagområdene ved NMBU, eller reise på utveksling i ett eller to semester i løpet av studiet. Velger du profileringen regnskapsfører, så vil du få en yrkesrettet bachelorgrad som oppfyller utdanningskravet for å bli statsautorisert regnskapsfører.

   Link til plan for studiets oppbygning

   • I dette studieprogrammet lærer du om de økonomiske og menneskelige faktorene som er avgjørende for at bedrifter og andre virksomheter skal fungere på en god måte. Næringsliv, offentlig sektor og ulike organisasjoner har behov for ansatte med kompetanse innenfor fag som økonomistyring, regnskap, finansiering, organisasjonsteori, strategi og ledelse. Denne etterspørselen gir kandidater med en bachelor i økonomi og administrasjon store valgmuligheter på arbeidsmarkedet og de blir ettertraktede arbeidstakere.

   • I løpet av studieprogrammet møter studentene på en rekke ulike læringsaktiviteter: Forelesninger, deltakelse i seminar/øvingsgrupper med lærer til stede, problemløsning, gruppearbeid, selvstudier, oppgaver, presentasjoner og ekskursjoner.
   • En rekke evalueringsmåter er implementert i studiet. Enkelte emner har tradisjonell, avsluttende eksamen, mens andre emner har langsgående evaluering eller mappevurdering i form av prosjekter, presentasjoner, større skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner.
   • På studiet brukes datamaskin både i undervisningen og på eksamen. Det er derfor et krav om at alle studenter skal ha egen bærbar datamaskin, jf. Forskrift om studier ved NMBU § 17-4.

  Studieveileder(e):

  Lars Mørk

  Lars Mørk

  Seniorrådgiver