Økonomi og administrasjon

Bachelor / Økonomi og administrasjon

Bachelorprogrammet gir deg en solid økonomisk og administrativ grunnutdanning og danner den viktige grunnmuren til en siviløkonomutdanning. Studerer du økonomi ved NMBU får du et sterkt fagmiljø, stor valgfrihet og et aktivt studentmiljø.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2017
Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir du?
Studieprogrammet utgjør de tre første årene av den femårige siviløkonomutdanningen. Enten du planlegger å bli siviløkonom om noen år, eller velger å gå direkte ut i yrkeslivet etter bachelorgrad, er det fint å vite at du blir kvalifisert til en rekke spennende stillinger innen administrasjon, økonomistyring, regnskap eller markedsføring. I tillegg er kompetansen et svært nyttig supplement til annen utdanning.
Hva lærer du?

I studieprogrammet lærer du om økonomiske og menneskelige faktorer som er avgjørende for at en bedrift eller organisasjon skal fungere på en god måte. Du får innføring i økonomistyring, finans og økonomiske analyser. Samtidig får du kunnskap om organisasjoner, menneskelige ressurser og hvordan strategiske beslutninger tas.

Kort om studiet

De to første årene av bachelorprogrammet består av obligatoriske emner innen studiets fire hovedområder: Bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag.

Det tredje året av studiet består i hovedsak av valgfrie emner, der du kan velge mellom seks profileringer innen økonomi og administrasjon, eller ta andre valgfrie emner ved universitetet. Studiet er tilrettelagt for at du i løpet av det tredje året kan ta ett eller to semester ved et universitet i utlandet.

Bachelorprogrammet tilbyr profiler innenfor regnskapsføring, bedriftsøkonomi, jus og eiendom, ledelse og innovasjon, miljø- og samfunnsøkonomi og landbruksøkonomi og matvaresektoren.

Velger du å ta profileringen regnskapsfører, vil du få en bachelorgrad som dekker utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører. Du må i tillegg ha to års relevant regnskapspraksis for å få tildelt tittelen autorisert regnskapsfører.

Programmets oppbygning og gjennomføring

Profileringer:  
Yrkeseksempler:
Intervju med tidligere studenter
Veien videre:
Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til en rekke mastergrader innen økonomi, både generelle programmer som siviløkonomutdanningen eller mer spisset utdanning, for eksempel innen ledelse, finans, logistikk, beslutningsanalyse.

Se videointervju med noen av våre studenter: