Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon - bachelor

Bachelor 3 år heltid

Studenter ved NMBU.

Studenter ved NMBU.

Foto
Håkon Sparre

Bachelorprogrammet gir deg en solid økonomisk og administrativ utdanning og danner den viktige grunnmuren til en siviløkonomutdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadsfrist:

15. april 
1. mars unntaksvis

Antall studieplasser
80
Oppstart
Høst 2020
See more
Studieveileder(e)
Studentenes informasjonstorg

E-post: sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Studerer du økonomi ved Handelshøyskolen NMBU får du et sterkt fagmiljø, stor valgfrihet og et aktivt studentmiljø og verdifullt nettverk. Som en moderne handelshøyskole er vi ledende på å koble økonomisk tenkning med bærekraft som styrende prinsipp.

De to første årene av programmet består av obligatoriske emner som markedsføring, regnskap, økonomistyring, finansiering, organisasjons- og ledelsesteori, samfunnsøkonomi, etikk og metodefag.

I det tredje året kan du ta valgfrie emner innen f.eks. digitalisering, business analytics, økonomistyring, ledelse, økonomisk analyse eller samfunnsøkonomi. Men du kan også velge emner fra alle fagområdene ved NMBU, eller reise på utveksling i ett eller to semester i det siste året på studiet.

Les mer om studiets oppbygning og gjennomføring.

Hva blir du?

Bachelorprogrammet kan utgjøre de tre første årene av en femårig siviløkonomutdanning. Enten du tenker å bli siviløkonom om noen år, eller velger å gå direkte ut i yrkeslivet, er det fint å vite at du blir kvalifisert mange spennende stillinger i næringslivet eller offentlig sektor. Dette kan eksempelvis være innenfor finansiering, salg og markedsføring, regnskap eller økonomistyring.

Hva lærer du?

I bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon lærer du om økonomiske og menneskelige faktorer som er avgjørende for at en bedrift eller organisasjon skal fungere på en god måte og hvordan disse har innvirkning på samfunnet. Ved Handelshøyskolen NMBU legger vi vekt på kritisk tenkning, og utvikling av kreativitet, samarbeids- og kommunikasjonsevner. Dette er egenskaper som i større og større grad vil bli etterspurt i arbeidsmarkedet.

Handelshøyskolen er for øvrig en del av NMBU og det finnes rike muligheter for å ta valgfrie emner fra andre fagområder. Dette kan også gjøre at du skiller deg positivt ut fra andre økonomistudenter.

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Gode kunnskaper i matematikk, tilsvarende S1+S2 eller R1 fra videregående skole, anbefales.

– Jeg valgte bachelor i økonomi og administrasjon ved NMBU for å kunne velge fag som du ikke finner andre steder og dermed skille meg ut fra andre økonomikandidater. Katrine Bjerkebæk, revisjonsavd. PricewaterhouseCoopers (PwC)

Om programmets oppbygging

Programmets oppbygning og gjennomføring

Yrkeseksempler:
Intervju med tidligere studenter

Veien videre:

Hvis du ikke velger å gå ut i jobb etter fullført bachelorgrad, så kan du fullføre siviløkonomutdanningen ved å ta masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved NMBU. Du kan i løpet av programmet velge et studieløp som kvalifiserer for opptak til master i samfunnsøkonomi ved NMBU.

Bachelorgraden i økonomi og administrasjon kvalifiserer også for opptak til andre masterprogrammer ved NMBU, som f.eks. Entreprenørskap og innovasjonEiendomsutvikling og Naturbasert reiseliv. Velger du et studieløp med fordypning i matematikk og informatikk, så er du faglig kvalifisert for opptak til masterprogrammet i Data Science.

Se videointervju med noen av våre studenter:

 

 

Studiets oppbygning