Geomatikk - kart, satellitter og 3D-modellering - bachelor

Geomatikk - kart, satellitter og 3D-modellering - bachelor

Digitale kart, GPS, landmåling, satellittkartlegging, bildebehandling, 3D-modellering og geografiske informasjonssystemer (GIS) er eksempler på hva geomatikkstudiet består av. Studiet gir en meget etterspurt kompetanse i et fagfelt i sterk vekst.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2019
Feltarbeid på Svalbard.

Feltarbeid på Svalbard.

Foto
Cecilie Rolstad, NMBU
Hva blir jeg?
Etter endt utdanning kan du eksempelvis bli oppmålingsingeniør, GIS-konsulent, landmåler, utviklingsingeniør, geodatakonsulent eller navigasjons-/prosesseringsoperatør (offshore). Det er stort behov for geomatikere i det private næringslivet og i offentlig sektor. Du kan fortsette på masterstudiet i geomatikk ved NMBU. Gjennom valgfrie emner kan du også få kompetanse til å søke beslektede masterstudier.
Hva lærer jeg?

I løpet av studiet er du innom mange spennende fagområder. Geodesi tar for seg jordas form og størrelse og spiller en viktig rolle for satellitter, som med millimeters nøyaktighet kan fastslå posisjoner på jordoverflaten. Dette er grunnlaget for GPS-teknologien. Fotogrammetri og satellittkartlegging/fjernmåling bruker de samme metodene innen 3D-visualisering og modellering. Geografisk informasjonsbehandling (GIS) omfatter både innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart- og geodata.

Kort om studiet

Studiet er bygd opp rundt grunnleggende emner i geomatikk som tas samtidig med realfag i studiets første del. Økonomi og samfunnsfag

inngår som et supplement. I enkelte videregående emner i geomatikk kan det være aktuelt med fordypning i noen av realfagene. Studiet kan avsluttes med en bacheloroppgave innen valgt fagområde.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?