Geomatikk

Geomatikk - kart, satellitter og 3D-modellering

Bachelor 3 år heltid

Feltarbeid på Svalbard.

Foto
Cecilie Rolstad, NMBU

Vil du jobbe med satellittkartlegging, GPS, 3D-modellering eller geografiske informasjonssystemer? Bachelorgraden i geomatikk gir deg en svært etterspurt kompetanse i et fagfelt i sterk vekst.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + matematikk R1 (S1 + S2)

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Kontakt studieveileder:
 67 23 16 70

Drop-in studieveiledning

Hvordan virker GPS-en på telefonen din? Hvordan kan satellitter måle opp hele jordkloden på millimeteren? Hvordan kan vi lage eksakte 3D-modeller basert på digital bildebehandling?  Hvordan kan vi måle endring av isbreer og havnivå?

Geomatikk er en betegnelse på fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi. Det kan innebære alt fra måling og innhenting av data, til visualisering, modellering og anvendelse. Hvis du studerer geomatikk, lærer du deg fagfelter som er grunnleggende for svært mye av den teknologien vi omgir oss med i hverdagen.

Bachelorgraden er bygget opp rundt grunnleggende emner i geomatikk og realfag. I tillegg vil du lære om økonomi og samfunnsfag, og du kan velge fordypning i noen av realfagene.  

Studiet kan avsluttes med en bacheloroppgave innen et fagområde du velger selv. 

Mer om geomatikkbransjen 

Hva blir du?

Geomatikkstudiet er et profesjonsbasert studie som gir kunnskap om instrumenter, metoder og datahåndtering som brukes innenfor anvendelser som kart, 3D-modellering og oppmåling.

Det er et stort og voksende behov for geomatikere i arbeidslivet. Derfor har du muligheten til å få spennende jobber innenfor geodata hos for eksempel:  

 • større bedrifter, entreprenørselskaper og konsulentselskaper  
 • offentlige arbeidsgivere som kommuner, fylkeskommuner og fagetater 

Du kan for eksempel jobbe som oppmålingsingeniør, GIS-konsulent, landmåler, utviklingsingeniør, geodatakonsulent eller navigasjons-/prosesseringsoperatør (offshore).

De gode kunnskapene du utvikler innenfor geomatikk gjør imidlertid at du som student også blir svært etterspurt av aktører som driver med klima- og miljørelaterte problemstillinger, f. eks. analyse av trafikkflyt, endring av isbreer, endring av havnivå og postglasial landhevning.

Hvis du ønsker å studere videre, kan du fortsette på masterstudiet i geomatikk ved NMBU.

Avhengig av hvilke valgfag du velger i bachelorgraden din, kan du også søke på andre masterstudier

Hva lærer du?

I løpet av studiet er du innom mange spennende fagområder. De tre hovedretningene i bachelorgraden: 

 • Geodesi tar for seg jordas form og størrelse og spiller en viktig rolle for satellitter, som med millimeters nøyaktighet kan fastslå posisjoner på jordoverflaten. Dette er grunnlaget for GPS-teknologien.  
 • Fotogrammetri og satellittkartlegging/fjernmåling bruker de samme metodene innen 3D-visualisering og modellering. 
 • Geografisk informasjonsbehandling (GIS) omfatter både innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart- og geodata. 

NMBU er det eneste lærestedet i Norge som har alle disse tre retningene. Hos oss vil du studere i et engasjert fagmiljø der studentene får tett oppfølging av veilederne sine. Prosjektbasert læring og praktisk problemløsing er viktige elementer i dette studieprammet. 

Miljø og bærekraft er et viktig perspektiv i alle studieprogrammene ved NMBU. 

Les mer om oppbygningen til studiet

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene 

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?  

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Studiemiljøet på Ås er kjempegodt, og Geomatikk på NMBU gir garantert jobb.

Robert Bergan, Surveyor Parker Maritime AS