Geomatikk

Geomatikk - kart, satellitter og 3D-modellering

Bachelor 3 år heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Vil du jobbe med satellittkartlegging, GPS, 3D-modellering eller geografiske informasjonssystemer? Med en bachelorgrad i geomatikk får du svært etterspurt kompetanse på et fagfelt som bare blir større og større.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + matematikk R1 (S1 + S2)

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2023
Se mer
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Kontakt studieveileder:
 67 23 16 70

Drop-in studieveiledning

Hvordan virker GPS-en på telefonen din? Hvordan kan satellitter måle opp hele jordkloden på millimeteren? Hvordan kan du lage eksakte 3D-modeller basert på digital bildebehandling? Hvordan kan vi måle endringer i isbreer og havnivå?  Alt dette kan geomatikk gi deg svaret på!

Geomatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og er et kjempeviktig fagfelt for en rekke bransjer og industrier. Geomatikk kan innebære alt fra måling og innhenting av data til visualisering, modellering og anvendelse. Hvis du studerer geomatikk, lærer du deg fagfelter som ligger til grunn for svært mye av den teknologien vi omgir oss med i hverdagen.

Bachelorgraden er bygget opp rundt grunnleggende emner i geomatikk og realfag. I tillegg vil du lære om økonomi og samfunnsfag, og du kan velge fordypning i noen av realfagene.  

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Geomatikk heter Atlas. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Hva blir du?

Geomatikkstudiet er et profesjonsbasert studie som gir kunnskap om instrumenter, metoder og datahåndtering som brukes i blant annet kart, 3D-modellering og oppmåling.

Det er et stort og voksende behov for geomatikere i arbeidslivet. Derfor har du muligheten til å få spennende jobber innenfor geodata, blant annet i:  

 • større bedrifter, entreprenørselskaper og konsulentselskaper  
 • offentlige arbeidsgivere som kommuner, fylkeskommuner og fagetater 

Du kan for eksempel jobbe som oppmålingsingeniør, konsulent i geografisk informasjonsbehandling (GIS-konsulent), landmåler, utviklingsingeniør, geodatakonsulent eller navigasjons-/prosesseringsoperatør (offshore).

Kunnskapen du får vil gjøre deg svært etterspurt av aktører som driver med klima- og miljørelaterte problemstillinger, for eksempel ras- og flomkartlegging, analyse av trafikkflyt, endring av isbreer og havnivå. Her kan du lese mer om geomatikkbransjen

Hvis du ønsker å studere videre, kan du fortsette på masterstudiet i geomatikk ved NMBU.

Avhengig av hvilke valgfag du velger i bachelorgraden din, kan du også søke på andre masterstudier.

Klikk her for å lese intervjuer med noen av våre tidligere studenter. 

Hva lærer du?

I løpet av studiet er du innom mange spennende fagområder. De tre hovedelementene i bachelorstudiet: 

 • Geodesi tar for seg jordas form og størrelse og spiller en viktig rolle for satellitter, som med millimeters nøyaktighet kan fastslå posisjoner på jordoverflaten. Dette er grunnlaget for GPS-teknologien. Landmåling med presisjonsinstrumenter inngår også i dette fagområdet. 
 • Fjernmåling (fotogrammetri, laserskanning og satelittkartlegging) inneholder metoder for 3D-visualisering, modellering og analyse. 
 • Geografisk informasjonsbehandling (GIS) omfatter både innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart- og geodata. 

NMBU er det eneste lærestedet i Norge som har alle disse tre retningene i full bredde. Hos oss vil du studere i et engasjert fagmiljø der studentene får tett oppfølging av veilederne sine. Det er mye prosjektbasert læring og praktisk problemløsing i dette studieprogrammet. 

Vi legger vekt på miljø og bærekraft i alle studieprogrammene ved NMBU. 

Les mer om oppbygningen til studiet.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Utveksling er svært populært i tredje eller fjerde studieår. Ved å reise på utveksling får du tilført graden din noe nytt i tillegg til at du får kompetanse få andre har. Det er lærerikt å oppleve en annen kultur, og du kan skape minner og bekjentskaper for livet.

Ved å planlegge for utenlandsoppholdet tidlig får du mer fleksibilitet med hensyn til fag og utvekslingssted. Tidligere studenter har blant annet reist til: 

 • Technische Universität München, Tyskland 
 • UniLaSalle, École d'Ingénieurs en Agriculture, Frankrike
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmark
 • Wageningen University, Nederland

For våre tips og triks for utveksling, se her eller SiT sin utvekslingsblogg her

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Geodata er et arbeidsmarked med stort sug etter arbeidstakere.

Aurora Rødseth, GIS ansvarlig, Enebakk kommune