Bioteknologi - bachelor

Bioteknologi - bachelor

I bioteknologistudiet lærer du hvordan gener, proteiner og karbohydrater virker sammen i levende organismer. Bioteknologi er viktig i all moderne biologisk forskning, og avgjørende for å forstå medisin, helse, mat og miljø.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2019
I bioteknologistudiet lærer du hvordan gener, proteiner og karbohydrater virker sammen i levende organismer.

I bioteknologistudiet lærer du hvordan gener, proteiner og karbohydrater virker sammen i levende organismer.

Foto
Benjamin A. Ward
Hva blir du?
Bioteknologer kan arbeide innen medisinsk forskning, miljø, matproduksjon, undervisning eller kjemisk industri. Du kan ta masterstudier i bioteknologi eller bioinformatikk. Med relevante fagvalg kan du ta masterstudier i matvitenskap eller kjemi.
Hva lærer du?

I løpet av studiet lærer du om genetikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi, der mye av undervisningen skjer på lab. Du utforsker spørsmål som: Hvordan påvirkes organismer av ulike miljøer? Hva skjer i cella? Hvorfor gir noen stoffer sykdom? Vi kan bruke bioteknologi til å utvikle nye produkter og organismer: Mikroorganismer kan lage ulike næringsmidler, antibiotika, insulin og vaksiner. Planter kan gjøres mer hardføre, fisk kan utnytte fôr bedre, og avfall kan bli bioetanol.

Kort om studiet

Studiet har tre retninger. Første studieår er tilnærmet identisk for alle, med innføring i bioteknologi og kjemi, cellebiologi, genetikk, generell kjemi, fysikk, matematikk, og examen philosophicum. I andre og tredje studieår tar du mikrobiologi, statistikk og organisk kjemi samt påbygningsemner i biokjemi, molekylærbiologi og bioinformatikk.

Retning molekylærbiologi gir spesialisering i genetikk, biokjemi, molekylærbiologi og mikrobiologi.

Retning biokjemi har fysikalsk og utvidet organisk kjemi i tillegg til molekylærbiologifagene.

Retning bioinformatikk gir spesialisering i programmering, statistikk og matematikk.

Noen kandidater går direkte ut i jobb, men de fleste fortsetter med masterstudier.

Mastergraden gjør deg mer selvstendig, og gir større valgfrihet i valg av jobb enn en bachelorgrad alene.

Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon eksempelplan_studiearet_19-20_v6.pdf738.59 KB
Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Introduksjon i bioteknologi og kjemi 5 Obligatorisk emne
Cellebiologi 5 Obligatorisk emne
Brukerkurs i matematikk 10 Velg minst ett matematikkemne
Kalkulus 1 10 Velg minst ett matematikkemne
Biologisk data-analyse 10 Velg minst ett matematikkemne

Semester: vår

Studieretning: Retning Biokjemi
Emne Sp
Genetikk introduksjonskurs 10
Genetikk introduksjonskurs 5 Obligatorisk emne
Øvingsemne i genetikk 5 Obligatorisk emne
Fysikk og natur 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning molekylærbiologi
Emne Sp
Genetikk introduksjonskurs 10
Øvingsemne i genetikk 5 Obligatorisk emne
Genetikk introduksjonskurs 5 Obligatorisk emne
Fysikk og natur 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning Bioinformatikk
Emne Sp
Programmering og databehandling 10 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Retning Biokjemi
Emne Sp
Grunnleggende plantefysiologi 5 Minst en av B
Utvidet organisk kjemi 20 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning molekylærbiologi
Emne Sp
Grunnleggende plantefysiologi 5 Minst en av B
Organisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Generell mikrobiologi I 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning Bioinformatikk
Emne Sp
Organisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 Obligatorisk emne
Lineær algebra 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Retning Bioinformatikk
Emne Sp
Genetikk introduksjonskurs 10
Genetikk introduksjonskurs 5 Obligatorisk emne
Regresjon 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning molekylærbiologi
Emne Sp
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Minst en av
Populasjonsgenetikk og molekylær økologi 5 Minst en av
Evolusjonsbiologi 10 Minst en av
Fysiologi 10 Minst en av B
Laboratoriekurs i biokjemi 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning Biokjemi
Emne Sp
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Minst en av
Fysiologi 10 Minst en av B
Fysikalsk kjemi 10 Obligatorisk emne
Laboratoriekurs i biokjemi 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Biokjemi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Retning molekylærbiologi
Emne Sp
Forsøksplanlegging og variansanalyse 5
Genetisk grunnlag for biodiversitet 10 Minst en av
Studieretning: Retning Bioinformatikk
Emne Sp
Genetisk grunnlag for biodiversitet 10 Minst en av
Videregående programmering 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning Biokjemi
Emne Sp
Genetisk grunnlag for biodiversitet 10 Minst en av
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Molekylærbiologi 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Retning Biokjemi
Emne Sp
Regresjon 5
Evolusjonsbiologi 10 Minst en av
Laboratorieøvelser i molekylærbiologi 5 Obligatorisk emne
Generell mikrobiologi II 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning Bioinformatikk
Emne Sp
Plantebioteknologi: Genomikk og foredling 5 Minst en av
Populasjonsgenetikk og molekylær økologi 5 Minst en av
Evolusjonsbiologi 10 Minst en av
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Introduksjon i bioinformatikk 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning molekylærbiologi
Emne Sp
Laboratorieøvelser i molekylærbiologi 5 Obligatorisk emne
Generell mikrobiologi II 10 Obligatorisk emne