Bioteknologi

Bioteknologi

Bachelor 3 år heltid

Som NMBU-student får du tett oppfølging av veileder og mye praktisk erfaring i laboratoriet.

Foto
NMBU

Bioteknologi er et viktig og fremtidsrettet fagfelt. Med denne kunnskapen kan du være med på å utvikle morgendagens medisiner og mat, og bidra til å løse globale utfordringer som følger av klimaendringene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Antall studieplasser
30
Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Bioteknologi kan brukes til å utvikle nye produkter og organismer. Mikroorganismer kan lage ulike næringsmidler, antibiotika, insulin og vaksiner. Planter kan gjøres mer hardføre, fisk kan utnytte fôr bedre, og avfall kan bli bioetanol. På dette studiet vil du utforske spørsmål som:  

  • Hvordan påvirkes organismer av ulike miljøer?  
  • Hva skjer egentlig i cellene?  
  • Hvorfor gir noen stoffer sykdom?  

I løpet av studiet lærer du om genetikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi. Mye av undervisningen skjer på laboratoriet. 

Hva blir du?

Bioteknologer kan arbeide innen medisinsk forskning, miljø, matproduksjon, undervisning eller kjemisk industri.  

Noen studenter går direkte ut i jobb etter fullført bachelor-grad, men de fleste velger å fortsette med masterstudier. Mastergraden gir deg større valgfrihet enn med en bachelorgrad alene. Du kan ta masterstudier i bioteknologi eller bioinformatikk. Avhengig av hvilke fag du velger, kan du også ta masterstudier i matvitenskap eller kjemi.  

Les mer om masterstudier ved fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Hva lærer du?

På bachelorgraden i bioteknologi ved NMBU kan du velge mellom tre retninger: biokjemi, molekylærbiologi og bioinformatikk. Det første året av graden er likt for alle studentene, med innføring i bioteknologi og kjemi, cellebiologi, genetikk, generell kjemi, fysikk, matematikk, og examen philosophicum. 

I andre og tredje studieår tar du mikrobiologi, statistikk og organisk kjemi. I tillegg vil du studere fag innen én av de tre studieretningene:  

  • Retning biokjemi har fysikalsk og utvidet organisk kjemi i tillegg til molekylærbiologifagene.  
  • Retning molekylærbiologi gir spesialisering i genetikk, biokjemi, molekylærbiologi og mikrobiologi. 
  • Retning bioinformatikk gir spesialisering i programmering, statistikk og matematikk. 

Ved NMBU er vi opptatt av å skape inkluderende læringsmiljøer og gode faglig rammer for studentene våre. Som bachelor-student vil du få tett oppfølging av veileder og mye praktisk erfaring i laboratoriet. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Jeg hørte om NMBU gjennom bekjente som anbefalte det sterkt. Bioteknologi så veldig spennende ut. Studiet passer godt da jeg er veldig interessert i genetikk. NMBU har Norges beste studentmiljø, uten tvil!

Pelle Mikkelsen, student bioteknologi.

Oppbygging

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2021.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum 10 En Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 En Exphil-variant
Introduksjon i bioteknologi og kjemi 5 Obligatorisk emne
Cellebiologi 5 Obligatorisk emne
Biologisk data-analyse 10 Obligatorisk emne
Brukerkurs i matematikk 10 Velg minst ett matematikkemne
Kalkulus 1 10 Velg minst ett matematikkemne

Semester: vår

Studieretning: Retning Biokjemi
Emne Sp
Genetikk introduksjonskurs 10
Fysikk og natur 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning molekylærbiologi
Emne Sp
Genetikk introduksjonskurs 10
Fysikk og natur 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning Bioinformatikk
Emne Sp
Programmering og databehandling 10 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Retning molekylærbiologi
Emne Sp
Fysiologi 10 Minst en av B
Grunnleggende plantefysiologi 5 Minst en av B
Organisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning Biokjemi
Emne Sp
Fysiologi 10 Minst en av B
Grunnleggende plantefysiologi 5 Minst en av B
Utvidet organisk kjemi 20 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Generell mikrobiologi I 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning Bioinformatikk
Emne Sp
Organisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Lineær algebra 5 Obligatorisk emne
Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Retning Bioinformatikk
Emne Sp
Genetikk introduksjonskurs 10
Regresjon 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning molekylærbiologi
Emne Sp
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Minst en av
Evolusjonsbiologi 10 Minst en av
Laboratoriekurs i biokjemi 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning Biokjemi
Emne Sp
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Minst en av
Fysikalsk kjemi 10 Obligatorisk emne
Laboratoriekurs i biokjemi 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Biokjemi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Retning molekylærbiologi
Emne Sp
Forsøksplanlegging og variansanalyse 5
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Molekylærbiologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning Bioinformatikk
Emne Sp
Videregående programmering 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning Biokjemi
Emne Sp
Statistikk 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Retning Biokjemi
Emne Sp
Regresjon 5
Evolusjonsbiologi 10 Minst en av
Laboratorieøvelser i molekylærbiologi 5 Obligatorisk emne
Generell mikrobiologi II 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning Bioinformatikk
Emne Sp
Evolusjonsbiologi 10 Minst en av
Plantebioteknologi: Celle- og vevskultur og genmodifisering 5 Minst en av
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Introduksjon i bioinformatikk 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Retning molekylærbiologi
Emne Sp
Laboratorieøvelser i molekylærbiologi 5 Obligatorisk emne
Generell mikrobiologi II 10 Obligatorisk emne