Bioteknologi

Bioteknologi

Bachelor 3 år heltid

Som NMBU-student får du tett oppfølging av veileder og mye praktisk erfaring i laboratoriet.

Foto
NMBU

Bioteknologi er et viktig og fremtidsrettet fagfelt. Med denne kunnskapen kan du være med på å utvikle morgendagens medisiner og mat, og bidra til å løse globale utfordringer som følger av klimaendringene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Antall studieplasser
40
Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Bioteknologi kan brukes til å utvikle nye produkter og organismer. Mikroorganismer kan lage ulike næringsmidler, antibiotika, insulin og vaksiner. Planter kan gjøres mer hardføre, fisk kan utnytte fôr bedre, og avfall kan bli bioetanol. På dette studiet vil du utforske spørsmål som:  

  • Hvordan påvirkes organismer av ulike miljøer?  
  • Hva skjer egentlig i cellene?  
  • Hvorfor gir noen stoffer sykdom?  

I løpet av studiet lærer du om genetikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi. Mye av undervisningen skjer på laboratoriet. 

Hva blir du?

Med en bioteknologi utdannelse kan man arbeide innen medisinsk forskning, miljø, matproduksjon, undervisning eller kjemisk industri.  

Noen studenter går direkte ut i jobb etter fullført bachelorgrad, men de fleste velger å fortsette med masterstudier. Mastergraden gir deg større valgfrihet enn med en bachelorgrad alene. Du kan ta masterstudier i bioteknologi eller bioinformatikk. Avhengig av hvilke fag du velger, kan du også ta masterstudier i kjemi.  

Les mer om:

Karriereintervjuer med tidligere studenter:

Priscilla Neeraas, fagrådgiver hos Igaidi

Studerte bachelor- og mastergrad i bioteknologi, retning biokjemi

Solveig Knoph Klokkerud, ingeniør og bioinformatiker ved Radiumhospitalet 

Studerte bachelor i bioteknologi (retning molekylærbiologi og bioinformatikk) og master i bioinformatikk og anvendt statistikk

Hva lærer du?

Det første året på bachelorstudiet i bioteknologi ved NMBU er likt for alle studentene, og består av innføringsemne i bioteknologi, biologisk data-analyse, matematikk, cellebiologi, generell kjemi, statistikk og genetikk.

I andre og tredje studieår bygges studiet ut med felles fordypningsemner innen bioteknologi, som består av bl.a. mikrobiologi, organisk kjemi, biokjemi, molekylærbiologi, statistikk og bioinformatikk. I tillegg til obligatoriske emner har studentene mulighet til å velge emner som kan gi en videre fordypning mot enten mikrobiologi, molekylærbiologi, biokjemi eller genetikk. Examen Philosophicum tas i tredje studieår. Det settes opp utdanningsplaner med god progresjon og utvikling for studentene.

Ved NMBU er vi opptatt av å skape inkluderende læringsmiljøer og gode faglig rammer for studentene våre. Som bachelorstudent vil du få tett oppfølging av veileder og mye praktisk erfaring i laboratoriet. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Les blogginnlegget til bioteknologistudent Karine Gjølberg. Hun dro på utveksling til Nederland ved Wageningen University and Research (WUR) våren 2020.

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Jeg startet med molekylærbiologi, og elsker at jeg nå som bioinformatiker kan få mening ut av store mengder biologisk data og visualisere hva som skjer inni en kreftsvulst på en skjerm. Jeg får god nytte av den sterke biologibakgrunnen fra NMBU.

Solveig Knoph Klokkerud, ingeniør og bioinformatiker ved Radiumhospitalet. Studerte bachelor i bioteknologi og master i bioinformatikk og anvendt statistikk ved NMBU.

Oppbygging