Bioteknologi

Bioteknologi

Bachelor 3 år heltid

Som NMBU-student får du tett oppfølging av veileder og mye praktisk erfaring i laboratoriet.

Foto
Shutterstock

Kan du tenke deg å utvikle den neste, livsviktige vaksinen eller å forske på morgendagens mat? Bioteknologi handler om små ting som kan utgjøre store forskjeller for samfunnet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Antall studieplasser
40
Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Bioteknologi er et veldig aktuelt fagfelt som inneholder nøkkelen til alt fra moderne kreftforskning til flere av de store klimautfordringene. 

På bachelorstudiet kan du selv velge om du vil fordype deg i molekylærbiologi eller bioinformatikk. 

Hva blir du?

Arbeidsmarkedet innen bioteknologisk industri og forskning er stort, og kommer bare til å bli større i framtiden.  

De tidligere studentene våre jobber i dag på alt fra forskningsinstitutter, sykehuslaboratorier og bryggerier til oppdretts- og renseanlegg. Noen går direkte ut i jobb etter fullført bachelorgrad – men de aller fleste velger å fortsette med masterstudier.  

Mastergraden vil gi deg nyttig dybdekunnskap og større valgfrihet i jobbmarkedet. Velger du å fordype deg i bioinformatikk, kan du blant annet gå videre på master i bioinformatikk og anvendt statistikk – mens du med fordypning i molekylærbiologi vil kunne ta en master i bioteknologi. Mange vil også kunne gå videre på en master i kjemi.

Les karriereintervjuer med tidligere studenter.

Hva lærer du?

På bachelorstudiet i bioteknologi tilbringer du mange lærerike timer på laboratoriet, og ser nærmere på blant annet hvordan celler og organismer kan brukes til spennende innovasjoner for mennesker, dyr og miljø. . 

Du lærer ulike former for prøvetaking og analyse – og hvordan man produserer biologiske produkter som antibiotika og enzymer. 

Som student hos oss får du besøke ulike bioteknologiske og kjemiske bedrifter for å se  hvordan det du lærer deg kan brukes i arbeidslivet. 

De første semestrene er like for alle, og her vil du få en grunnleggende innføring i:

 • bioteknologi 
 • biologisk dataanalyse 
 • cellebiologi 
 • generell kjemi 
 • statistikk
 • genetikk 

I andre og tredje året av studiet kan du velge å fordype deg i blant annet: 

 • mikrobiologi 
 • organisk kjemi
 • molekylærbiologi 
 • biokjemi 
 • bioinformatikk 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Les blogginnlegget til bioteknologistudent Malene. Hun dro på utveksling til Aarhus ved Aarhus Universitet i Danmark høsten 2021.

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Jeg startet med molekylærbiologi, og elsker at jeg nå som bioinformatiker kan få mening ut av store mengder biologisk data og visualisere hva som skjer inni en kreftsvulst på en skjerm. Jeg får god nytte av den sterke biologibakgrunnen fra NMBU.

Solveig Knoph Klokkerud, ingeniør og bioinformatiker ved Radiumhospitalet. Studerte bachelor i bioteknologi og master i bioinformatikk og anvendt statistikk ved NMBU.

Oppbygging