Årsenhet økonomi

Bærekraftig økonomi og ledelse - nettbasert

Andre studier 2-4 deltid / 1 år heltid

Studer hvor og når det passer for deg.

Foto
Shutterstock

Vil du tilegne deg kunnskaper samfunnet og arbeidslivet trenger? Vil du bli en bedriftsøkonom og bidra til det grønne skiftet? Ønsker du et nettbasert studium og velge å studere på deltid eller heltid? - Da er dette studiet aktuelt for deg!

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadsfrist:

Oppstart
Høst 2023
Se mer
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

NMBU Handelshøyskolen tilbyr en fleksibel nettbasert årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse. Studiet kan gjennomføres via nettstudier på deltid eller heltid, og du kan sitte og studere hvor som helst. Ingen kursavgift, du betaler kun semesteravgift.

Kunnskap innen økonomi og ledelse er etterspurt og nødvendig i alle organisasjoner, uavhengig av bransje og yrke. Det stadig viktigere for bedrifter og andre organisasjoner å bidra i arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål. En rekke studier viser at bedrifter som arbeider gjennom bærekraftige forretningsmodeller, lykkes bedre i markedet over tid. Derfor trenger både små, mellomstore og store bedrifter kandidater med kompetanse til å bygge og lede etter bærekraftige (økonomisk, sosialt og miljømessig) forretningsmodeller.

Årsenheten gir deg en grunnleggende innføring i økonomi og ledelse med en gjennomgående bærekraftig tilnærming. Dette er en basisutdanning du kan bygge videre på i en bachelorgrad innen økonomi og ledelse ved NMBU eller andre læresteder. Om du er i jobb og trenger faglig påfyll eller formell kompetanse i en lederjobb, er denne årsenheten like aktuell for deg.

Nettbasert årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse er utviklet med tanke på å være så fleksibel som mulig. Nettstudiet består av åtte emner à 7,5 studiepoeng hver, totalt 60 studiepoeng. Gjennomføringen foregår over fire undervisningsperioder à åtte uker inkludert eksamen, to på høsten og to på våren. Etter opptak kan du gjennomføre alle emnene på deltid over to til fire år, eller innenfor ett studieår på heltid. Emnene kan tas i vilkårlig rekkefølge. Når du har fullført årsenheten og oppnådd til sammen 60 studiepoeng, får du tittelen bedriftsøkonom.

Mer informasjon om hvilke emner som inngår i årsenheten, når på året og undervisningsperioden disse tilbys, finner du i studieoversikten under "Oppbygging" lenger ned på siden.

Hva blir du?

Årsenheten gir en arbeidslivsrettet kompetanse som er attraktiv på arbeidsmarkedet, og kan kvalifisere til stillinger innen administrasjon, økonomistyring, regnskap, og salg og markedsføring i bedrifter og private og offentlige organisasjoner.

Årsenheten kan inngå i en bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller i økonomi, ledelse og IT ved NMBU, eller innpasses i gradsstudier ved andre læresteder.

Kombinerer du årsenheten med andre/ tidligere utdanninger eller arbeidserfaring, kan du få et bedre faglig grunnlag for lederjobber i ulike bedrifter og organisasjoner.

Når du har fullført årsenheten og oppnådd til sammen 60 studiepoeng, får du tittelen bedriftsøkonom.

Hva lærer du?

Årsenheten i bærekraftig økonomi og ledelse gir deg en grundig innføring i økonomisk-administrative fagområder med en gjennomgående bærekraftig tilnærming. Studiet består av emner innen bedriftsøkonomisk styring og ledelse/administrative fag. Det legges stor vekt på helhetsforståelse, arbeidsrelevans, tverrfaglighet og integrering av bærekraft.

Dette er en kompetanse som både små, mellomstore og store bedrifter trenger til å bygge og lede etter bærekraftige (økonomisk, sosialt og miljømessig) forretningsmodeller.

Årsenheten består av følgende emner, hvert på 7,5 studiepoeng:

  • Bærekraftige strategier
  • Idéutvikling og bedriftsetablering
  • Bærekraftig markedsføringsledelse
  • Ledelses- og organisasjonspsykologi
  • Excel i økonomisk virksomhetsstyring
  • Bærekraftig lederskap
  • Økonomistyring
  • Finansregnskap med bærekraftrapportering

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

"Jeg har jobbet 15 år med markedskommunikasjon, så det var veldig lærerikt for meg å lære om hele markedsføringsfaget."

Siv Hatlem Heimdal, grunnlegger og partner i Rethink Food

Oppbygging

Årsenheten består av åtte emner, hvert på 7,5 studiepoeng, totalt 60 studiepoeng. Gjennomføring av nettbasert årsenhet foregår over fire undervisningsperioder à åtte uker inkludert eksamen, to på høsten og to på våren. Etter opptak kan du bruke inntil fire år på å fullføre årsenheten på deltid, eller ett år på heltid. 

Oversikten under viser de åtte emnene som inngår i årsenheten, og når på året disse kan tas i høst- og vårsemesteret.  

HØSTSEMESTER VÅRSEMESTER 

Undervisningsperiode 1/høst** (uke 35-42)

Undervisningsperiode 2/høst** (uke 43-50)

Undervisningsperiode 1/vår** (uke 5-12)

Undervisningsperiode 2/vår** (uke 13-21*) 

AOS238-B Bærekraftige strategier (7,5)

INN100-B Idéutvikling og bedriftsetablering (7,5)***

AOS121-B Bærekraftig markedsføringsledelse (7,5) 

AOS229-B Ledelses- og organisasjonspsykologi (7,5)

BUS134-B Excel i økonomisk virksomhetsstyring (7,5)

AOS100-B Bærekraftig lederskap (7,5)

INN201-B Økonomistyring (7,5) 

BUS113-B Finansregnskap med bærekraftrapportering (7,5) 

  Kommentarer til studieoversikten (markert med stjerne)
*Undervisningsperioden hvor påsken faller, utvides med én (1) uke.
**Ukenr. undervisningsperiodene faller på, justeres iht. Akademisk kalender.
***Nytt emne under utvikling, gis første gang høsten 2023.

For å få godkjent årsenheten må alle 60 studiepoeng være avlagt ved NMBU. Andre emner som inngår i en bachelor innen økonomisk-administrative fagområder ved NMBU, kan eventuelt inngå i årsenheten etter søknad.

Årsenheten er utviklet og gjennomføres første gang med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).