Årsstudium
Deltid over 4 år
Bærekraftig økonomi og ledelse

Vil du tilegne deg kunnskaper samfunnet og arbeidslivet trenger? Vil du bli en bedriftsøkonom og bidra til det grønne skiftet? Ønsker du et nettstudium og kunne velge å studere på deltid eller heltid? - Da er dette årsstudiet aktuelt for deg!

Søknadsfrist:

Studiestart:

Høstparallel / Vårparallel

Opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse (GSK) eller tilsvarende arbeidserfaring (realkompetansevurdering).

  Norskspråkelige studieprogrammer har krav til dokumentasjon av norsk- og engelskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse. Se Samordna opptak sine nettsider for informasjon om hvordan dette kan dokumenteres.

Studer hvor og når det passer for deg.

Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i økonomi og ledelse med en gjennomgående bærekraftig tilnærming. Du får en basisutdanning du kan bygge videre på i en bachelorgrad innen økonomi og ledelse ved NMBU eller andre læresteder. Om du er i jobb og trenger faglig påfyll eller formell kompetanse i en lederjobb, er denne årsenheten like aktuell for deg. 

Nettstudiet kan gjennomføres på deltid over to til fire år eller heltid innenfor ett studieår. Du kan sitte og studere hvor som helst og alle emnene kan tas i vilkårlig rekkefølge. Oppstart høst eller vår. Ingen kursavgift, du betaler kun semesteravgift. 

Oppbygning

Årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse består av åtte emner à 7,5 studiepoeng hver, totalt 60 studiepoeng. Gjennomføringen foregår helt nettbasert over fire undervisningsperioder à åtte uker inkludert eksamen, to i høstparallel og to i vårparallel. Emnene kan tas i vilkårlig rekkefølge og i selvvalgt tempo.

Link til studieplan - oppbygning og gjennomføring

Karrieremuligheter

Dette årsstudiet gir en arbeidslivsrettet kompetanse som er attraktiv på arbeidsmarkedet, og som kan kvalifisere til stillinger innen administrasjon, økonomistyring, regnskap, og salg og markedsføring i bedrifter og private og offentlige organisasjoner. 

Fullført årsstudium kan inngå i en bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller i økonomi, ledelse og IT ved NMBU, eller innpasses i gradsstudier ved andre læresteder. 

Kombinerer du årsstudiet med andre/ tidligere utdanninger eller arbeidserfaring, kan du få et bedre faglig grunnlag for lederjobber i ulike bedrifter og organisasjoner. 

Når du har fullført årsstudiet og oppnådd til sammen 60 studiepoeng, får du tittelen bedriftsøkonom. 

 

Siv Hatlem Heimdal, grunnlegger og partner i Rethink Food.

 

- Jeg har jobbet 15 år med markedskommunikasjon, så det var veldig lærerikt for meg å lære om hele markedsføringsfaget.

 • En kandidat som har fullført årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Beherske økonomisk-administrative begreper og tankemåter

  • Har kunnskap om og evne til kritisk tenking rundt noen sentrale emner innen bedriftsøkonomi i tråd med nasjonale og internasjonale standarder på fagfeltet
  • Kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer

  Kombinere økonomisk-administrativ tankemåte med tverrfaglig kunnskap

  • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og forstår hvordan dette kan fremme virksomheters innovasjons og omstillingsevne.

  Kunne analysere økonomisk-administrative problemer med bærekraft som et styrende prinsipp

  • Kan med utgangspunkt i bærekraftsmål anvende økonomiske modeller, metodeverktøy og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å forstå og løse økonomisk-administrative problemstillinger, og treffe begrunnede valg.
  • Kan integrere ansvarlighet og bærekrafthensyn i virksomheters praksis.
 • Studieprogrammet inneholder 60 obligatoriske studiepoeng.

  Årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse består av åtte obligatoriske emner à 7,5 studiepoeng innen bedriftsøkonomisk styring og ledelse/administrative fag. Det legges stor vekt på helhetsforståelse, arbeidsrelevans, tverrfaglighet og integrering av bærekraft.

  For å få godkjent årsstudiet må alle 60 studiepoeng være avlagt ved NMBU. Andre emner som inngår i en bachelor innen økonomisk-administrative fagområder ved NMBU, kan eventuelt inngå etter søknad. Det kan maksimalt godkjennes 30 studiepoeng tidligere avlagt ved NMBU (inkl. overlapp).

  Årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse består av åtte emner à 7,5 studiepoeng hver, totalt 60 studiepoeng. Gjennomføringen foregår helt nettbasert over fire undervisningsperioder à åtte uker inkludert eksamen, to i høstparallel og to i vårparallel. Etter opptak kan du gjennomføre alle emnene på deltid over to til fire år, eller innenfor ett studieår på heltid. Emnene kan tas i vilkårlig rekkefølge. 

  Oversikten under viser de åtte emnene som inngår i nettstudiet, og når på året disse kan tas i høst- og vårsemesteret.  

  Link til studieplan - oppbygning og gjennomføring

  • Det blir stadig viktigere for bedrifter og andre organisasjoner å bidra i arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål. En rekke studier viser at bedrifter som arbeider gjennom bærekraftige forretningsmodeller, lykkes bedre i markedet over tid. Vi vil utdanne kandidater med kompetanse til nettopp å bygge og lede etter bærekraftige (økonomisk, sosialt og miljømessig) forretningsmodeller i både små, mellomstore og store bedrifter.

   Interessen og behovet for økonomifaglig kompetanse er generelt stor og en viktig grunnkompetanse i alle sektorer. Vi tilbyr et nettbasert og fleksibelt årsstudium med søkelys på bærekraftig økonomi og ledelse, som gir alle en mulighet til å studere uavhengig av bosted og livssituasjon. 

   I tråd med NMBU sin strategi og samfunnsoppdrag, dekker årsenheten et behov for fornyet kunnskap og ferdigheter i takt med et samfunn og arbeidsliv i endring. Handelshøyskolen NMBU har en uttalt ambisjon om å møte behovet for livslang læring og de nye krav som stilles til bedrifter som endringsagenter for det grønne skiftet.

   Dette er kompetanse som er etterspurt både i næringslivet, offentlige virksomheter og blant enkeltindivider med behov for faglig påfyll i eget arbeide eller for å bli mer attraktive på arbeidsmarkedet.

  • I løpet av årsstudiet møter studentene på ulike nettbaserte læringsaktiviteter: 

   Ukentlige forhåndsinnspilte undervisningsvideoer og obligatoriske arbeidskrav (innleveringer, quizer o.l.) Øvings- og/eller kontakttimer med lærerassistenter. I noen emner kan sistnevnte bli gitt på gruppebasis.

  • Vurderingsformene som benyttes i årsstudiet er enten mappe, semesteroppgave eller en digital avsluttende hjemmeeksamen. 
  • På studiet brukes datamaskin både i undervisningen og på eksamen. Det er derfor et krav om at alle studenter skal ha egen bærbar datamaskin, jf. Forskrift om studier ved NMBU § 17-4.

Studieveileder(e):

Ann Christin Slettvold

Ann Christin Slettvold

Seniorrådgiver
Mathias Sydtangen Smogeli

Mathias Sydtangen Smogeli

Rådgiver