Prisdryss til de flinkeste studentene på skogfag

Av Cathrine Glosli

Stipendmottakere
Fem stipend deles ut hvert år til skogfagstudenter av "Velg Skog" og landbruks- og matministeren på vegne av skogeierorganisasjonene. Stipendene på til sammen 225.000 kroner er et spleiselag mellom skogeierorganisasjonene i Norge. Foto: Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Landbruks- og matminister Geir Pollestad delte torsdag den 16. november ut stipender til de beste skogfagsstudentene på årets avgangskull.

–  Dere har gjennom et langt studium tilegnet dere viktig kunnskap som det norske skogbruket trenger i årene som kommer, sa landbruks- og matminister Geir Pollestad under utdelingen i Landbruks og matdepartementet.

Stipend til de tre beste

Masterstipendet er på 50 000,- kroner og gis til de tre beste studentene. Stipendene er et spleiselag mellom skogeierorganisasjonene i Norge. De aktuelle kandidatene velges ut fra gjennomsnittskarakteren fra masteroppgaven og alle emner som er inkludert i mastergraden. En av forutsetningene for å få stipend er at studentene har fullført på normert tid.

Håkon Sandum, Alfsol Lind Benjaminsdottir og Kari Mørck fikk 50 000,- hver for å ha beste karaktersnitt. Kari dro hjem hele 100 000,- rikere, for hun fikk også prisen for beste masteroppgave.

"Vi mangler folk"

Det er organisasjonen VelgSkog som deler ut stipendene på vegne av næringa. Kristin Slyngstad, daglig leder sa i dag følgende:

– Vi mangler sårt ungdom som tar høyere skogfagutdannelse. Vi må derfor få vesentlig flere til å velge skogutdanningene og næringen i mange år framover, og denne oppmerksomheten fra statsråden er et viktig bidrag.

Trær som får mye næring lager flere skudd

I masteroppgava skrev Kari om effektene av blant annet nitrogengjødsling på forekomsten av høstskudd hos gran. Resultatene hennes viser at antall høstskudd var høyere hos gjødsla trær.

Dette støtter observasjoner av skogbrukerne har gjort av høyere forekomst av høstskudd på næringsrik mark. Tærne får mer "villighet" til å sette igang å vokse igjen om høsten, etter at de egentlig hadde gått i hvile.

Du kan lese mer om oppgava hennes her.

Bildet er tatt i forbindelse med undervisning av nye studenter i skogfag  ved NMBU som er  i felt på Åsmåsan i Ås

NMBU tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanning innen skogfag.

Skogen må forvaltes kunnskapsbasert og bærekraftig. I skogfaget møter du både natur- og samfunnsfag.

Våre kandidater kombinerer biologi, økonomi, planlegging og teknologi for å gi de beste rådene om god forvaltning. 

Les mer om utdanningene her:

Publisert - Oppdatert

Del på