Nytt studietilbud innen nukleære fag ved NMBU

Av Cathrine Glosli

Campus. Økonomibygget og Tivoli i forgrunnen. Med i bildet er også Tårnbygningen, Urbygget og i bakgrunnen ser man Veterinærbygget.
Campus. Økonomibygget og Tivoli i forgrunnen. Med i bildet er også Tårnbygningen, Urbygget og i bakgrunnen ser man Veterinærbygget.Foto: Tommy Normann / NMBU

En ny studiespesialisering innen radioaktivitet skal være med på å sikre Norges kompetansebehov i fremtiden.

I Statsbudsjettet ble det bevilget penger til 20 nye studieplasser innen nukleære fag til NMBU.
Derfor opprettes nå studieretningen «Radioaktivitet i miljøet» innen NMBUs bachelorprogram i miljøvitenskap fra og med høsten 2023. Du kan lese mer om bachelorprogrammet i miljøvitenskap her.

– NMBU har gjennom mange år bygget opp et sterkt og internasjonalt fagmiljø innen radiokjemi og miljøkjemi og kan tilby forskningsbasert undervisning på dette området, forteller prorektor for utdanning, Elise Norberg.

NMBU har blant annet siden 2013 drevet et senter for fremragende forskning innen radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD SFF).

– Det er helt naturlig at vi bidrar inn i det store nasjonale kompetanseløftet, kommenterer hun.
– Vi ser frem til å ta imot engasjerte studenter med interesse for dette viktige temaet.

Sterk miljøprofil

Studieprogrammet miljøvitenskap omhandler kunnskap om natur og samspillet mellom biologi, geofag, kjemi og radioaktivitet i miljøet.

– Kandidatene med den nye spesialiseringen skal ha en helhetlig forståelse av hvordan radionuklider kan overføres i økosystemet og påvirke organismer og mennesker, forteller professor Deborah Oughton.

– I tillegg skal de kunne vurdere risiko knyttet til ulike nukleære kilder, sier hun.
NMBUs kandidater vil ha en utpreget miljøprofil. Dette vil skille dem fra kandidatene fra for eksempel UiO, som også fikk 20 nye plasser.

Tett samarbeid med eksterne partnere

Studentene skal få se fagene i praksis. Det vil være aktuelt med både feltarbeid og eksperimenter ved internasjonale storskala-fasiliteter, som synkrotroner, akseleratorer, massespektrometerinstrumenter, og liknende.

– Studentene vil i løpet av studiene skal komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere og forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, sier professor Oughton.

UiO og NMBU har ett ønske om å komplementere hverandre på tilbudet innen nukleære fag til fordel for studentene. Planen er også å tilrettelegge for at NMBUs studenter kan følge nukleære emner på UiO, og omvendt.

Stort kompetansebehov

Norge har ett stort behov for nukleær kompetanse i årene fremover, og innenfor flere områder enn folk flest er klar over.
– Det er ikke uvanlig at vi her på NMBU blir oppringt av arbeidsgivere som trenger folk med kompetanse på radioaktivitet, forteller professor Ole Christian Lind.

Norge har bergarter som inneholder naturlig forekommende radionuklider. Når det bygges vei og jernbane behøves det kandidater som kan gjøre risikovurderinger og planlegge arbeidet.

– Radioaktivitet er også et viktig verktøy innen forskning, industri og sykehus, forklarer han.
Forskere og ingeniører bruker radioaktivitet som varmekilde i satellitter, til medisinsk bildebehandling, målrettet kreftbehandling, og radiometrisk datering for å nevne noen eksempler.

Nylig har også kjernekraft gjenoppstått som en mulig løsning på klima- og energikrisen.
– Her har NMBU svært mye å bidra med, både på hvordan radioaktivitet påvirker miljøet, men også relatert til konsekvenser av arealinngrep, energisystemanalyser, og fornybar energi, sier Lind.

– Sist, men ikke minst, vil de nye studieplassene ved NMBU bidra til å sikre Norges kompetansebehov knyttet til atomsikkerhet og strålevern, spesielt nedlegging av atomanlegg og avfallshåndtering samt nasjonal beredskap mot store atomhendelser og ikke-spredning.

Publisert - Oppdatert

Del på