Master (5-årig)
Heltid
Sivilagronom husdyr

Vil du være spesialisert for norsk husdyrnæring og inneha tittelen Sivilagronom husdyr? Da har vi et utdanningsløp som gir en attraktiv profil på bachelor- og mastergraden i husdyrvitenskap.

Studiestart:

Høst

Opptakskrav:

Se detaljerte opptakskrav

  • Til bachelorstudiet: Generell studiekompetanse + realfagskrav.

    Til masterstudiet: Bachelor i husdyrvitenskap. Annen biologisk utdanning vurderes individuelt. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

Geiter har allerede lært seg å utnytte smutthull i teknologien.
Griser i grisebinge.

Sivilagronom Husdyrvitenskap bygger på bachelor og masterutdanningen ved NMBU. (3 år + 2 år)

Som sivilagronom lærer du: 

  • Husdyrbiologi, produksjonsplanlegging og produksjonsøkonomi innen husdyrfagene og på de viktigste produksjonsdyrearter (ku, gris, sau, geit, fjørfe).

  • Hvordan systematisk husdyravl gir høytproduserende, friske og fruktbare dyr.

  • Hvordan husdyra kan fôres slik at produktivitet, næringsbehov, helse og miljø ivaretas.

  • Hvordan husdyras atferd og krav til omgivelser benyttes for å skape god dyrevelferd og en bærekraftig produksjon.

 

Graden får du tildelt dersom du har de nødvendige fag og fagkombinasjoner som spesifiseres for en sivilagronom husdyr. 

Masteroppgave skal være innen husdyrvitenskap, og ha relevans for landbruk og/eller matproduksjon. Husdyrpraksis før eller i løpet av studiet er ønskelig. Internship i ulike landbruksorganisasjoner og bedrifter er anbefalt. 

 

For å oppnå tittelen Sivilagronom, søker du først til bachelorprogrammet i Husdyrvitenskap og senere til masterprogrammet i Husdyrvitenskap.

Karrieremuligheter

Utdanningen gir sivilagronomtittel og du blir spesialist med mulighet til arbeid i rådgivende stillinger innen landbruksorganisasjoner og private næringsvirksomheter. Tittelen er et sterkt signal til arbeidsgiverne innen norsk landbruk/husdyrbruk om at du har en utdanning og kompetanse som er direkte tilpasset næringenes behov.

Graden kan også kvalifisere til videre ph.d-studier.

Studieveileder(e):

Stine Telneset

Seniorrådgiver
Gisken Trøan

Gisken Trøan

Seniorrådgiver