Velkommen: Master i folkehelse

Av Jørn Kongsten Brevik

Velkommen til oppstartsdag - masterstudiet i folkehelsevitenskap.

Tirsdag 15. august 2023.
Festsalen, SF204 Studentsamfunnet NMBU (kart)

 • 09.15 – 09.25 Velkommen v/ prodekan for utdanning ved LANDSAM, Grete Patil
 • 09.25 – 09.50 Introduksjon til folkehelsevitenskap v/ leder for Institutt for folkehelsevitenskap, Camilla Ihlebæk
 • 09.50 – 10.05 Studieveileder v/ Jørn K. Brevik
 • 10.05 – 10.20 Pause
 • Presentasjon av obligatoriske emner ved emneansvarlige:
 • 10.20 – 10.40: Presentasjon av studieprogrammet v/ programrådsleder, Ingeborg Pedersen
 • 10.40 – 10.50: FHV330 Folkehelsevitenskap v/ Marte Kjøllesdal
 • 10.50 – 11.00: FHV315 Vitenskapsteori og forskningsmetoder v/ Kariann Krohne
 • 11.00 – 11.05: FHV320 Epidemiologi og GIS v/ Geir Aamodt
 • 11.05 - 11.10: FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap v/ Hilde Sylliaas
 • 11.10-12.10 Lunsjpause inkludert presentasjon av deltagere
 • Presentasjon av «betingede» valgfrie emner:
 • 12.10 – 12.15: FHV313 Psykososiale faktorer og helse v/ Camilla Ihlebæk
 • 12.15 - 12.20: FMI312 Human miljøkjemi v/ Camilla Ihlebæk
 • 12:20 – 12:25: FHV314 Lokalt miljøretta helsevern v/ Hilde Sylliaas
 • 12.25 – 12.35: FHV310 Deltakerorienterte metoder i folkehelsearbeid v/Ruth Kjærsti Raanaas
 • FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern, v/ Ruth Kjærsti Raanaas
 • 12.35 - 12.40: EDS355 Climate change and development v/Siri Eriksen
 • 12.40 – 12.45: APL240/241 Miljø og planlegging, v/ Kristine Lien Skog og Guri Dyrset
 • 12.45 – 12.51: AOS337 Ledelse i moderne kunnskapsorganisasjoner, v/ Nicolay Worren
 • 12.51 – 13.10 Pause
 • 13.10 – 13.35: Sentral studieadministrasjonen v/ Studentenes informasjonstorg (SIT) Informerer om Studentweb, Canvas, Timeedit, hvordan registrere seg, etc.
 • 13.35 - 13.40: Informasjon om bibliotekstjenester, v/ Linn B. Hølvold
 • 13.40 – 13.50: Informasjon fra studenter på kullet over v/ Helge Øvreness
 • 13.50 - 13.55: Informasjon om Linjeforeningen Robust på M-Fol
 • 13.55 - 14.05: Informasjon om programrådet for M-Fol og rekruttering av deltagere til programrådet v/ Helge Øvreness (M-Fol studenter), og Ingeborg Pedersen(programrådsleder)


MERK: Annen viktig informasjon:

 • Det serveres lunsj på Oppstartsdagen
 • Det planlegges et sosialt arrangement på campus for gamle og nye studenter i regi avlinjeforeningen. Mer informasjon om dette kommer ved oppstart.
 • Studentsamfunnet ligger i 10 minutters gangavstand fra Ås stasjon. For de av dere som kjører bil til NMBU er det viktig å merke seg at det ikke er anledning til å parkere på andre plasserenn de som er satt av til besøkende. Eventuelt kan dere parkere på plasser for studenter, men da må bilen først være registrert på NMBUs nettsider.

  Informasjon om parkering ogregistrering av kjøretøy.

Spørsmål

Publisert - Oppdatert

Del på