Parkering

Parkering er bare tillatt på områder som er skiltet/oppmerket.

 • Gjesteparkeringsplasser finner du i mazemap. Parkering gjelder kl. 08.00 til 17.00 alle arbeidsdager.

  Gjester betaler for parkeringen via Apcoa app:

  • Kode 6658 – gjesteparkering uten lading: 10,- kr pr timen + 2 kr i startgebyr.
  • Kode 6659 – Gjesteparkering med lading: ca. 28,50,- pr time + 2 kr i startgebyr.

  Appen finner du i Apple store og i google play. Windows-telefoner støttes ikke, da må du benytte nettsiden til Apcoa.

  Billettløs parkering (registrerer registreringsnummeret på bilen).
  Dette gjelder gjesteparkering på Eika sportssenter/Damstykket og Veterinærbygningen. I helger og på offentlige fridager gjelder ikke reservasjonen for ansatte og studenter og da kan alle parkeringsplasser brukes gratis. Maksimal parkeringstid er 24 timer.

  Adkomst til gjesteparkeringene

  Adkomsten til gjesteparkeringsplassen ved Eika sportssenter/Damstykket er skilta i Meierikrysset.

  Adkomsten til gjesteparkering på Hasselbakken er fra Drøbakveien (Fv. 152) med avkjøring skiltet til NMBU dyresykehuset. Parkeringsområdet ligger på venstre side av veien.

  Spesielt for gjester til NIBIO, SKP og husdyrfagbygningen

  • NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi, Høgskoleveien 7) – Registreringen gjøres elektronisk i resepsjonen i Høgskoleveien 7.
  • SKP (Senter for klimaregulert planteforsking, Kirkevegen 16) – Registreringen gjøres elektronisk i resepsjonen i Kirkeveien 6.
  • Husdyrfagbygningen (Oluf Thesens vei) - En reservert gjesteplass på nordsiden av bygningen.

  Disse parkeringsplassene er reserverte gjester til nevnte institusjoner/bygning. Det er viktig å følge skiltingen på stedet.

  Ladeplass for gjester

  På gjesteparkeringsplassen ved Damstykket/Eika sportssenter finner du ladeplass for gjester. Se skilting på stedet.

  Gjesteparkering over en lengre periode

  Gjester som trenger gjesteparkeringsplass over flere dager eller uker kan avtale løsning med sin kontaktperson på NMBU.

 • Alle ansatte må registrere kjøretøy (gjelder også moped og motorsykkel) elektronisk for å kunne parkere på ansattparkering alle arbeidsdager mellom kl 08.00 og 17.00. Innlogging via Feide. Ansatte kan ha registrert to kjøretøy i Apcoa Flow-appen. Parkeringen er gratis.


  MC og moped må parkere på plass avsatt til bil eller MC på parkeringsplassene, eller en kan parkere utenfor oppmerkede plass på parkeringsområdet hvis en ikke står til hinder for andre. MC og mopeder kan ikke parkere ved sykkelparkeringer.

  Parkeringsselskapet håndhever parkeringsordningen for NMBU.

  Brukerveiledning Apcoa Flow ansatt.pdf

  For oversikt over parkeringsplasser, se Mazemap

  Unntak

  Ved behov for HC-plass for en kort periode, kan ansatte søke om dette via sin leder, bestillingen gjøres i NMBUhjelp. HC-plass gis som digital parkeringstillatelse.

  Servicebiler som er uniformerte trenger ikke digital parkeringstillatelse.
  Registrering av privatbil som servicebil kan gis der tjenester tilknyttet arbeidet krever det. Leder/oppdragsgiver bestiller dette i NMBUhjelp.

  Ved arrangementer, møter og undervisning kan de oppstå spesielle behov for ekstra parkering. Ta kontakt med parkering i NMBUhjelp i god tid for å finne fram til gode løsninger.

  Det er tillatt å parkere inntil 15 minutter foran alle bygninger i forbindelse med av- og pålessing. Kjøretøy skal ikke plasseres til hinder for utrykningskjøretøy.

 • For å parkere på NMBU må studenter bo mer enn 3 km fra Meierikrysset. Det er stor pågang på parkeringsplasser og vi ber studentene overholde kjøredistansen fra bopel til NMBU. Bilen kan ikke stå utover 24 timer.

  Studenter må registrere kjøretøyet sitt digitalt i parkeringsløsningen til Apcoa Flow-appen. Windows-telefoner støttes ikke. Da må du benytte nettsiden til Apcoa for å registrere deg. Alle studenter ved NMBU må registrere kjøretøy elektronisk for å kunne parkere på student-parkering.

  Brukerveiledning for registrering av fordelsparkering Apcoa Flow

  Det er egen parkeringsavtale for parkeringsplasser som er tilknyttet SiÅs sine boliger. Mer om SiÅs sin ordning finner du i denne lenken. Beboere i SiÅs sine boliger skal ikke benytte NMBU sine studentparkeringsplasser.

  Ved behov for HC-plass for en kort periode, kan studenter søke om dette via tilrettelegging@nmbu.no, HC-plass gis som digital parkeringstillatelse.

  Parkeringen er gratis.

  Antall parkeringsplasser for studenter er i henhold til reguleringsbestemmelsene fra fylket og kommunen, og er 0,03 plasser pr. student.

  Hver student kan parkere ett registrert kjøretøy av gangen. Du kan registrere flere kjøretøy i appen, men må selv påse at riktig kjøretøy er registrert når du parkerer.

  MC og moped må parkere på plass avsatt til bil eller MC, men kan parkere utenfor oppmerkede plasser på parkeringsplassene, hvis de ikke står til hinder for andre. MC og mopeder kan ikke parkere ved sykkelparkeringer.

  Den elektroniske avtalen må fornyes en gang i året. Det kommer et push-varsel i forkant. Det gjelder også moped og motorsykkel.

  Det benyttes studentkort på de fleste ladeplassene. På noen ladere trengs det nøkkel /brikke.

 • Parkeringskart med ladeplasser

  Fra 21. august 2023 er prisen kr 5,- pr kwh. Summen dekker kostnader til strøm og infrastruktur. Det er betaling på ladeplasser hele døgnet, og et startgebyr på kr 2,-.

  Kode 6704 - høy effekt for ansatt/student – lading ca. 18,50 kr pr timen

  Kode 6705 - lav effekt for ansatt/student – lading ca. 12,00 kr pr time

  Kode 6659 - lading gjesteparkering – lading 28,50 kr pr timen + 2,- kr i startgebyr

  Apcoa har eget betalingssystem. Ladestolpene er ikke koblet til Apcoa-appen. De lader uavhengig av betalingen. Det er et merke med takstgruppe på stolpen, som indikerer om de lader med høy eller lav effekt.
  Koble til og sjekk om ladestolpen virker før betaling i appen. Feil på stolpen meldes til eia@nmbu.no.

  Bruker lader/betaler på eget ansvar. Det er betalingsplikt så lenge bilen står koblet til lader uavhengig om den faktisk tar lading.

  For å kunne koble lader benyttes ansatt/student-kort på de fleste ladeplassene. På noen trengs det nøkkel /brikke.

Spørsmål om parkeringsordningen

Har du spørsmål om parkeringsordningen, kan du kontakte oss via NMBUhjelp eller besøke nettsiden til Apcoa.

Klager på ilagt kontrollgebyr skal sendes direkte til www.kontrollavgift.no.