Utvekslingsmuligheter sortert etter fakultet

Utveksling
Foto: Pixabay

Under finner du en liste over utvekslingsavtaler som er spesielt anbefalt for studenter ved de ulike fakultetene ved NMBU. Det kan også være mulig å reise på avtaler som ligger under andre fakulteter, dette varierer fra avtale til avtale.

Fakultetet for biovitenskap (BIOVIT)

Fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Fakultetet for landskap og samfunn (LANDSAM)

Fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Fakultetet for realfag og teknologi (REALTEK)

Handelshøyskolen

Veterinærhøgskolen