Samarbeidspartnerskap

Av Tonje C. Nore

Strategiske partnerskap.
Strategiske partnerskap.Foto: Pixabay

Samarbeidspartnerskap

Et samarbeidspartnerskap skal bestå av minst tre partnere fra tre av programlandene i Erasmus+ (EU-landene, EØS-landene, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia).   Det er mulig å inkludere partnere fra land utenfor EU/EØS, dersom de tilfører prosjektet en vesentlig merverdi.

Overordnet mål:

 • Øke kvalitet og relevans i utdanningen ved deltakende institusjoner
 • Utvikle nye og styrke etablerte faglige samarbeidsnettverk
 • Øke kapasitet til å utvikle felles internasjonale prosjekt
 • Promotere internasjonalisering (samt internasjonalisering hjemme)
 • Dele, utveksle og utvikle nye ideer, metoder, praksis og kunnskap
 • Fremme transformasjon og endring

Du kan søke om midler for å:

 • Øke kvaliteten i arbeidet, aktivitetene og praksisene til involverte organisasjoner og institusjoner, samt åpne for nye aktører utenfor egen sektor.
 • Utvikle kompetanse og kapasitet til å jobbe transnasjonalt og på tvers av sektorer.
 • Ivareta felles behov og prioriteringer innen utdanning, opplæring, ungdom og sport.
 • Bidra til omstilling og endring (på individuelt, organisatorisk eller sektornivå), som fører til utvikling, forbedring og nyskapende praksis. 

Alle samarbeidspartnerskap må være relevant for Erasmus+-programmet. Derfor må de vise at de jobber med prioritert tematikk. Det finnes to slags prioriteringer: 

 • Tverrgående prioriteringer som er felles for alle prosjekter: Inkludering, digitalisering, bærekraft og/eller aktiv deltakelse. 
 • Sektorspesifikke prioriteringer  som er spesielt relevante for de enkelte sektorene. 

Søkere skal identifisere minst én tverrgående prioritering. I tillegg skal man også peke på én eller flere sektorspesifikk(e) prioritering(er).

Du kan søke om midler innen følgende kategorier: 

 • Prosjektadministrasjon og implementering
 • Transnasjonale prosjektmøter 
 • Utvikling av prosjektresultater (kurs, studier, rapporter, osv.)
 • Utveksling av elever, studenter og ansatte
 • Inkludering av deltakere med særskilte behov 
 • Formidlingsaktiviteter 
 • Ekstra kostnader (teknisk støtte)

Resultater skal være

 • Bærekraftige, overførbare og skalerbare
 • Tverrfaglige, hvis mulig
 • Spres på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå

Varighet på prosjektene: 12 mnd - 36 mnd

Satser: Et samarbeidspartnerskap kan søke om 100 000 EUR til 400 000 EUR til prosjekter som varer 12 til 36 måneder. For mer detaljert informasjon se Erasmus+ Programme guide.

Søknadsfrist: 23.mars og 4.oktober 2022

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på DIKU sine sider 

Hvem kan søke?

Søknaden skal sendes inn av den institusjonen som står som koordinator for hele partnerskapet. Koordinator må være en høyere utdanningsinstitusjon fra et programland. Dersom det er NMBU som er koordinator for prosjektet skal søknaden signeres av rektor. 

Publisert - Oppdatert

Del på