NMBUs lektorstudenter er svært tilfredse med studiet

Av Silje-Marie Tunes Huse

Fotografert januar 2024. Studentambassadører fotografert en solfylt vinterdag på campus Ås, ved Storplenen og Meierikrysset.
NMBU studenter på campus Ås.Foto: Tonje Halvorsen Walde

Årets studiebarometer viser at NMBUs lektorutdanning skårer bedre enn det nasjonale nivået på tilfredshet hos studenter. Undersøkelsen viser at de lektorstudentene ved NMBU som svarte, skåret høyere (4.5) enn gjennomsnittet (4.2) på tilfredshet.

Dette er et steg i riktig retning for rekruttering til studiet, da ferdigutdannede lektorer er en mangelvare i Norge i dag.

Karoline Fjeld er på tredje året av lektorutdanningen ved NMBU. Hun har alltid ønsket å bli lærer, og er fornøyd med at hun endte opp med å studere ved NMBU. Ifølge henne er det beste med lektorutdanningen at man som student kan velge helt selv hvilke realfag man ønsker å ta i studieløpet.

– Jeg ville ikke til et kjempestort universitet, så NMBU passet meg veldig bra. Fra før av visste jeg at NMBU har et stort fokus på bærekraft, noe jeg interesserer meg veldig i. I tillegg fikk jeg tips fra lektorstudenter som allerede studerte ved NMBU om de gode jobbmulighetene og det sosiale livet på lektorstudiet.

NMBU har Norges mest fornøyde universitetsstudenter

Fjeld poengterer at det å være student ved NMBU har vært en god opplevelse.

– Jeg opplever det å være student her på NMBU som veldig bra. Det er ikke for mange studenter på campus, så du blir godt kjent med folk fra samtlige studier. Lektorstudiet er spesielt bra. Vi er en liten gjeng som kjenner hverandre godt, og der er ikke klassetrinn og kull noe viktig.

Hun er ikke den eneste studenten som er fornøyd med NMBU. I årets studiebarometer kom det frem at NMBU er universitetet med de mest fornøyde universitetsstudentene i Norge for niende året på rad.

Jeg kom hit uten å ha noen særlige bekjente, men ble veldig positivt overrasket over hvor lett det var å skaffe seg venner her.

Karoline Fjeld, lektorstudent

Faggruppeleder ved lektorprogrammet, Gerd Johansen, forklarer videre hva også hun tror er bakgrunnen for de gode resultatene på studiebarometeret.

– Studentene opplever en høy overordnet tilfredshet (4,5), noe som betyr at vi har lykkes med samarbeidet med studentene. Studentene opplever en forholdsvis høy tilknytning til yrkeslivet (3,5 mot 2,6), sett i forhold til andre lærerutdanninger. Vi har arbeidet sammen med universitetsskolene for å gjøre masteroppgaver mer relevante og vi arbeider aktivt for at praksisopplæring skal henge best mulig sammen med undervisning på campus. All forskning viser at en slik sammenheng er krevende å få til. Og her mener vi selv at vi har forbedringspotensialer. For å få til en bedre sammenheng reviderer vi programmet – der vi har samarbeidet med lærere for å gjøre praksisopplæringen mer relevant for dagens skole.

En utdanning med karrieremuligheter

Med et stort behov for lektorer i skolen, kan man mens man studerer få jobb som øvingslærer på universiteter eller timevikar i skolen. Dette initiativet øker arbeidserfaringen, samt forbereder studenter på arbeidshverdagen som kommer etter endt studie. Selv om man studerer for å bli lektor, kan man gjøre så mangt med ferdighetene man opparbeider seg i løpet av studiet.

For Karoline er lektorutdanningen mer enn bare undervisning.
– Vi har ingen spikret læreplan, og vi har gode lærere og studieveiledere som hjelper oss å velge de riktige fagene. Etter jeg var med på åpen dag på videregående fikk jeg også vite alle mulighetene du har som lektorstudent hos NMBU. Du er ikke spikret til læreryrket, man kan gjøre så mye annet også.»

Bilde av Karoline Fjeld - Lektorstudent

– Det er den mest praktiske realfagsutdanningen du kommer borti. Du får både vært i praksis og lært bort dine hovedfag i tillegg til at du får jobbet grundig med realfagene og spesialisert deg i dem.

Videre utdyper Johansen hvordan rapporten indikerer et godt læringsutbytte på lektorutdanningen her på NMBU.

– Det aller mest gledelige er kanskje at studentene som svarer rapporterer et godt læringsutbytte: teoretisk, vitenskapelig metodisk, yrkesferdigheter, kritisk tenkning, evne til både samarbeid og individuelt arbeid - og nytenkning. Dette er kunnskaper og ferdigheter som er svært viktige for å kunne delta i formingen av morgendagens skole og utdanningen av elever.

Undersøkelser NMBU har gjort, viser at hele 87 prosent av de ferdige kandidatene har jobb i skolen. NMBU er også det universitetet hvor den høyeste andelen ferdige studenter (77 prosent) jobber i videregående skoler.

Det finnes også enkelte «goder» til lektorutdanningen. Statens Lånekasse kan innvilge sletting av inntil 50 000 kroner av studielånet ditt dersom du fullfører en lektorgrad innen realfag. Under lektorutdanningen din ved NMBU har du også mulighet til å dra på utveksling i løpet av studiet.

Ifølge Fjeld, finnes det mange flere muligheter i en lektorgrad enn man kanskje tror.

– En lektorstudent kan gjøre så mye forskjellig. Ikke bare får du ta del i den flotte lektorutdanningen, men du får også spisset kunnskap i ett av realfagene lektorutdanningene tilbyr. Det er et fantastisk studium og ikke minst kjempesosiale medstudenter!

Ønsker du å lese mer om lektorutdanningen ved NMBU? Her får du mer informasjon om studiet og opptakskrav.

Publisert - Oppdatert

Del på