Sigrid Løyning, NMBU-alumn

"Alle fikk jobb etter studiene"

- Sigrid Løyining, Alumn

Jeg kan trygt si at alle i klassen fikk jobb enten før masteren ble levert eller i løpet av sommeren, sier Sigrid Løyning som tok mastergrad i geomatikk våren 2020. Nå jobber hun som overingeniør i Kartverket.

Sigrid Løyning er 23 år og kommer fra Sauda i Rogaland. Hun har bodd fem år på Ås mens hun tok mastergrad i geomatikk. Så fort studiene var over fikk hun en jobb der hun fikk bruke utdannelsen sin, som overingeniør i Kartverket på Hønefoss. Her overvåker hun jordoverflaten via satellitter.

Utdanningen hennes gir henne muligheter til å være med i kampen for et bærekraftig samfunn. Her kan vi følge med på hva som skjer med kloden, for eksempel avskoging, temperaturøkninger, havnivået og issmelting, sier Sigrid.

Lett å få jobb med en utdannelse fra NMBU

– Mange studenter vet at de har en relevant jobb å gå til mange måneder før masteren er levert.

Sigrid Løyning

Sigrid opplever at studentene fra NMBU er ettertraktet arbeidskraft. Mange studenter vet at de har en relevant jobb å gå til mange måneder før masteren er levert.

– Veldig mange stillinger lyses ut allerede i desember, sier Sigrid. Hun mener at realfagsutdanningene ved NMBU gir mange muligheter for arbeidslivet.

Handelshøyskolen NMBU Gradsdagen Sermoni

Sterkt faglig miljø på NMBU

Hun forteller om en studietilværelse der alle var tett på faget, hverandre og foreleserne. Vi hadde egne rom på universitetet der bare de som studerte det samme som meg slapp inn. Vi kaller det for et faglig hjem. Her har vi sitteplasser og kjøleskap og muligheten til å sparre med hverandre.

– Ja, og så var det plass til en del fjas og tull også, selvsagt, sier Sigrid. Og dersom de hadde behov for bistand fra en professor, var døren alltid åpen. På NMBU kjenner professorene deg. Det er lav terskel for å spørre om hjelp, det er veldig fint, sier Sigrid.

Ivar Maalaen-Johansen og Sigrid Løyning
Vi gikk bort til Sigrids gamle veileder og foreleser, førsteamanuensis Ivar Maalaen-Johansen. Ivar fortalte at gamle studenter alltid er velkomne. Før vi kom innom satt Ivar og jobbet med almuni-programmet til NMBU. Noe NMBU fokuserer på for at tidligere studenter kan holde seg faglig oppdatert og bygge sterke nettverk.

Vanskelig å komme inn

En av trygghetene med å studere på NMBU er at det er høy kvalitet på dine medstudenter. NMBU er nemlig et av Norges vanskeligste universitetene å komme inn på. Sigrid søkte på flere linjer, men snittet var høyt, så hun var glad for å komme inn på geodata.

– Nå hadde jeg jobbet hardt for å få realfagskompetansen fra videregående, så nå var jeg veldig innstilt på å bruke den, sier Sigrid.

Godt studentmiljø

Det var ikke bare de faglige utfordringene og en utdanning som gjorde det lett å få en bra jobb som trakk Sigrid til NMBU.

Jeg hadde hørt veldig mye bra om det gode studiemiljøet på NMBU, både fra venner og kjente og fra rådgiverne på skolen, sier Sigrid. Hun jobbet som komitésjef under studentfestivalen UKA, som arrangeres annethvert år. Hun var studieambassadør for NMBU og var aktiv i studentforeningen Kollegium Alfa.

– Det passet helt utrolig godt for meg, sier Sigrid. Her fikk hun oppleve mange av de morsomme, sosiale tradisjonene studentene på NMBU har. Det så litt rart ut fra utsiden i begynnelsen, men det ble helt supert å engasjere seg! Ikke bare var det sosialt, men det var også faglig nyttig.

– Vi hadde møter der vi hjalp hverandre med jobbsøking og CV-skriving. Vi hadde tidligere studenter innom for å fortelle om sine erfaringer med utdanning fra NMBU.

Bilder tatt i forbindelse med rekrutterings materiell for 
Handelshøyskolen.
Tillatelser til bruk er innhentet fra studentene avbildet.
For nærmere info kontakt:

Emma Susanna Hidas
 emma.susanna.hidas@nmbu.no

En utdanning koblet til arbeidslivet

NMBU tilbyr utdanninger som er tett på næringene og som kan brukes til noe konkret. Da masteroppgaven skulle skrives, hadde universitetet tatt kontakt med relevante bedrifter for å få forslag til temaer for masteroppgaver som bedrifter trengte svar på.

Sigrid endte opp med å skrive om hvordan man kan bruke lasermålinger fra fly til å kartlegge sjøbunnen.

– Dette er et ledd i et større forskningsprosjekter, og oppgaven er nå sendt ut til flere bedrifter som kan bruke den i sin virksomhet, forteller Sigrid.

Sigrid Løyning, NMBU-alumn

– Jeg vil virkelig anbefale å studere på NMBU. Det er så mye positivt her du ikke får andre steder.

Sigrid Løyning