Administrer studiene dine

 • Skjemaer og maler for studenter

  • Gyldig fravær, formelle feil, fjerdegangs forsøk, spesialpensum
  • Overgang annet studieprogram, studiepermisjon
  • Utveksling og feltarbeid
  • Gradsoppgaver
  • Diverse andre skjemaer
 • Time- og eksamensplan

  Rombestilling på campus - bestille rom til møter, kollokvier, gruppearbeid, undervisning m.m. 

 • Du kan søke om begrunnet eller ubegrunnet permisjon

  Begrunnet studiepermisjon
  Du kan søke om permisjon fra studiene på bakgrunn av sykdom, fødsel og omsorg for barn, tjeneste etter forsvarsloven § 17, verv i studentpolitiske organer og når det foreligger andre særlige grunner. Slik permisjon kan innvilges forutsatt at det er fremlagt dokumentasjon. 

  Ubegrunnet studiepermisjon
  Du kan søke om inntil to (2) semestre sammenhengende permisjon fra studieprogrammet uten å oppgi en grunn, forutsatt at du har oppnådd minst 15 studiepoeng innenfor ditt studieprogram. Merk at du ikke kan søke om ubegrunnet permisjon fra alle studieprogram eller etter inngåelse av kontrakt for gradsoppgave.

  Skjema for å søke om permisjon finner du under skjemaer for studenter. Kontakt studieveileder ved ditt fakultet hvis du har spørsmål om permisjon fra studiene.

  Du kan lese mer om permisjonsreglene i utfyllende bestemmelser til kapittel 25 i Forskrift om studier ved NMBU

  • Alle NMBU studenter kan bruke Nettskjema. Du logger inn med Feide innlogging
  • nettskjema er en sikker løsning for datainnsamling via nett og
  • kan brukes til f. eks spørreskjema og påmeldinger
  • kan håndterer store datamengder og data fra mobilapper og
  • kan samle inn sensitive personopplysninger Tjenester for Sensitive Data (TSD) 
 • Et spesialpensum er en teoretisk og/eller praktisk arbidsoppgave som ikke er spesifisert som et eget emne eller som en del av et emne i studiehåndboka. Spesialpensum kan også tas i tilknytning til en gradsoppgave.

  Alle spesialpensum må ha en avtale. Les mer på nettsiden om spesialpensum.

 • Du må semesterregistrere deg i starten av hvert semester, se studieforskriften om dette i § 17-2 Plikter der dette er forankret i studentens studierett ved universitetet. Det samme gjelder semesteravgiften.

  Frister:

  • 15. september i høstsemesteret
  • 1. februar i vårsemesteret

  Se informasjon og hvordan semesterregistrering og semesteravgift fungerer på nettsiden Velkommen som NMBU-student.