Oppstartsinformasjon - studier i Samordna opptak

Fakultet for Biovitenskap (BIOVIT) 

 

Akvakultur, bachelor

Biologi, bachelor

Husdyrvitenskap, bachelor

Plantevitenskap, bachelor

 

Handelshøyskolen (HH) 

Samfunnsøkonomi, bachelor

Økonomi og administrasjon, bachelor

 

Fakultet for Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Bioteknologi, bachelor

Kjemi, bachelor

Kjemi og bioteknologi, femårig master (siv.ing)

Matvitenskap og ernæring, femårig master

 

Fakultet for Landskap og samfunn (LANDSAM) 

Landskapsingeniør, bachelor

By- og regionplanlegging, femårig master

Eiendom, femårig master

Landskapsarkitektur, femårig master

 

Fakultet for Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) 

Ettårig grunnstudium

Fornybar energi, bachelor

Miljø og naturressurser, bachelor

Skogfag, bachelor

Økologi og naturforvaltning, bachelor

 

Fakultet for Realfag og teknologi (REALTEK) 

Frie Realfag

Energi- og miljøfysikk, bachelor

Geomatikk, bachelor

Lektorutdanning i realfag

Anvendt robotikk, femårig master (siv.ing.)

Byggeteknikk arkitektur, femårig master (siv.ing.)

Datavitenskap, femårig master (siv.ing.)

Geomatikk, femårig master (siv.ing.)

Industriell økonomi, femårig master (siv.ing.)

Maskin, prosess- og produktutvikling¸ femårig master (siv.ing.)

Miljøfysikk og fornybar energi, femårig master (siv.ing.)

Vann- og miljøteknikk, femårig master (siv.ing.)

 

Veterinærhøgskolen (VET)

Dyrepleie, bachelor

Veterinærmedisin, profesjonsutdanning

 

Published 25. juni 2021 - 14:36 - Updated 23. juni 2022 - 12:42