Oppstartsinformasjon - studier i Samordna opptak

Informasjon om oppstart på ditt fakultet og studieprogram

Alle studieprogram er organisert under et fakultet. NMBU har 7 fakultet: HH (Handelshøgkolen), VET (Veterinærhøgskolen), MINA (Miljøvitenskap og naturforvaltning), REALTEK (Realfag og teknologi), LANDSAM (Landskap og samfum), BIOVIT (Biovitenskap) og KBM (Kjemi, bioteknologi og matvitenskap). Hvert fakultet ledes av en dekan.

[TOC Studier i Samordna opptak ]

Fakultet for Biovitenskap (BIOVIT) 

 Akvakultur, bachelor

Biologi, bachelor

Husdyrvitenskap, bachelor

Plantevitenskap, bachelor

Handelshøyskolen (HH) 

Samfunnsøkonomi, bachelor

Økonomi og administrasjon, bachelor

Økonomi, ledelse og IT, bachelor

Fakultet for Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Bioteknologi, bachelor

Kjemi, bachelor

Kjemi og bioteknologi, femårig master (siv.ing)

Matvitenskap og ernæring, femårig master

Fakultet for Landskap og samfunn (LANDSAM) 

Landskapsingeniør, bachelor

By- og regionplanlegging, femårig master

Eiendom, femårig master

Landskapsarkitektur, femårig master

Fakultet for Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) 

Ettårig grunnstudium

Fornybar energi, bachelor

Miljøvitenskap, bachelor

Skogfag, bachelor

Økologi og naturforvaltning, bachelor

Fakultet for Realfag og teknologi (REALTEK) 

Frie Realfag

Energi- og miljøfysikk, bachelor

Geomatikk, bachelor

Lektorutdanning i realfag

Anvendt robotikk, femårig master (siv.ing.)

Byggeteknikk arkitektur, femårig master (siv.ing.)

Datavitenskap, femårig master (siv.ing.)

Geomatikk, femårig master (siv.ing.)

Industriell økonomi, femårig master (siv.ing.)

Maskin, prosess- og produktutvikling¸ femårig master (siv.ing.)

Miljøfysikk og fornybar energi, femårig master (siv.ing.)

Vann- og miljøteknikk, femårig master (siv.ing.)

Veterinærhøgskolen (VET)

Dyrepleie, bachelor

Veterinærmedisin, profesjonsutdanning

Publisert - Oppdatert

Del på