Bildet er tatt i forbindelse med kurs for studenter fra MINA NMBU som lærer seg plantekjennskap

vil dere komme på besøk?

Skolebesøk om natur, miljø, skog
og fornybar energi

Vi tilbyr skolebesøk for klasser fra videregående skoler til NMBUs campus på Ås,
cirka 20 minutter med tog fra Oslo S.

Velkommen til oss på Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU!

NMBU står for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi har rundt 7000 studenter og 2000 ansatte og driver med utdanning, grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon innen miljø- og biovitenskapene.

NMBU har Norges mest fornøyde universitetsstudenter (Studiebarometeret).

Møt ledende forskere og engasjerte studenter som presentere sine fagområder.

MERK: Alle skoleoppleggene våre på fakultetet må innpasses i tilgjengelige ressurser som ellers brukes til forskning og undervisning. I perioder kan det være begrenset kapasitet. Ta kontakt for nærmere informasjon. Oppleggene passer for elever i videregående skole.

For ungdomsskoler og lavere anbefaler vi Vitenparken.

Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Cathrine Glosli.

  • Aktuelle tema inkluderer biologisk mangfold og truede arter, forvaltning av arter, naturressurser og -områder, samt effekter av klimaendringer på økosystemer.

  • Aktuelle tema inkluderer georessurser i landskapet, vannets hydrologi og transport av stoffer og varme gjennom jordsmonnet til grunnvann, elver og innsjøer. Jord som økosystem og dets fysiske og kjemiske betydning som klimaregulerende-, vekst- og rensemedium er sentralt i vår virksomhet.

  • Aktuelle tema inkluderer skogbiologi, skogforvaltning, skogregistrering og treteknologi. Vi er landets største kompetansesenter innen skogfag, og vår kompetanse dekker hele fagfeltet. 

    Vi samarbeider med bransjeorganisasjonen VelgSkog som i enkelte tilfeller kan bidra til å støtte transport for skoleklasser som er interessert i skogfag. NB! Må avklares skriftlig på forhånd.

  • Aktuelle tema inkluderer energisystemanalyser, bioenergi og bærekraftig energi. Vår tilnærming er tverrfaglig.

Hvordan komme seg til campus?

Kollektivt:

Det går tog til Ås stasjon to ganger i timen. Stasjonen er 17 minutter fra Oslo S. Det tar 15-30 minutter å gå til oss, avhengig av hvor på campus man skal. Alternativt kan dere også ta 510-bussen til stoppet "Universitetet i Ås".  

Det er også mulig å ta toget til Ski og 510-bussen derfra. Se www.ruter.no  for tider og kart.

Flybuss FB 11 Fredrikstad fra Gardermoen til Korsegården to ganger i timen (1 km å gå). Se www.entur.no.

Med bil:

Vi har gjesteparkering. Se www.nmbu.no/om/parkering for mer informasjon.