Lærerkompetanse i bærekraftig utvikling

Lærerkompetanse i bærekraftig utvikling

Tree of knowledge

Utdanning for bærekraftig utvikling er en utdanning som har som mål å utdanne mennesker som kan bidra til et mer bærekraftig og rettferdig samfunn for alle (United Nations Educational & Organization, 2014).

prosjekt

Om/Mål
Mer om prosjektet

Globale klimaendringer, forurensning og tap av biologisk mangfold er blant de største miljøtruslene i verden. For å oppnå et skifte i hvordan vi lever og transformere hvordan vi tenker og handler, trenger vi nye ferdigheter, holdninger og verdier (Rieckmann, 2017). Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) er en utdanning som har som mål å utdanne mennesker som kan bidra til et mer bærekraftig og rettferdig samfunn for alle (United Nations Educational & Organization, 2014). FN’s Agenda for bærekraftig utvikling 2030 viser tydelig det ansvaret utdanningsinstitusjoner må ta for å få til et skifte mot en bærekraftig fremtid (FN, 2015).  

Vi videreutdanner lærere i naturfag, og sentralt i denne videreutdanningen er et 15 stp. emne: «Utdanning for bærekraftig utvikling i naturfag». Vi ønsker å undersøke om lærerne sitter igjen med relevant kompetanse etter endt studie, og kartlegge hvilke områder som bør videreutvikles i vår undervisning.