Illustrasjon: Kunnskapens tre

NMBU tilbyr videreutdanning i bærekraftig utvikling for naturfagslærere. Dette prosjektet skal undersøke om lærerne sitter igjen med relevant kompetanse etter endt studie, og skal også kartlegge hvordan studiet bør videreutvikles.

01 sep. 2020 - 30 apr. 2024

NMBU

Om prosjektet

  • Globale klimaendringer, forurensning og tap av biologisk mangfold er blant de største miljøtruslene i verden. For å oppnå et skifte i hvordan vi lever og transformere hvordan vi tenker og handler, trenger vi nye ferdigheter, holdninger og verdier (Rieckmann, 2017). Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) har som mål å utdanne mennesker som kan bidra til et mer bærekraftig og rettferdig samfunn for alle (United Nations Educational & Organization, 2014). FN’s Agenda for bærekraftig utvikling 2030 viser tydelig det ansvaret utdanningsinstitusjoner må ta for å få til et skifte mot en bærekraftig fremtid (FN, 2015). 

    NMBU videreutdanner lærere i naturfag, og sentralt i denne videreutdanningen er et 15 stp. emne: «Utdanning for bærekraftig utvikling i naturfag». Vi ønsker å undersøke om lærerne sitter igjen med relevant kompetanse etter endt studie, og kartlegge hvilke områder som bør videreutvikles i vår undervisning.