TRANSTIKK – Transfaglig undervisning og læring i master i Urbant Landbruk

TRANSTIKK – Transfaglig undervisning og læring i master i Urbant Landbruk

Høsting av ferske grønnsaker

Hvordan kan urbant landbruk bidra til en bærekraftig fremtid? NMBU har tatt utfordringen med å utvikle et masterprogram som kan bidra til den nødvendige kompetansen for å møte behovet for handling

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Hvordan kan urbant landbruk bidra til en bærekraftig fremtid? I verdens stadig voksende byer ser man en økende interesse og bekymring blant befolkningen for matproduksjon, kretsløp og bærekraftig utvikling og ungdommen utfordrer samfunnet til å finne innovative løsninger. NMBU har tatt utfordringen med å utvikle et masterprogram som kan bidra til den nødvendige kompetansen for å møte behovet for handling. Studiet bygger på universitetets lange tradisjon for å finne tverrfaglige løsninger i skjæringspunktet mellom landbruk, by- og landskapsplanlegging, avløp i kretsløp, vann- og gjødselhåndteringer, andre teknologiske innovasjoner og entreprenørskap.

Under ledelse av fakultet for Biovitenskap (BIOVIT), deltar ulike miljø fra alle universitets fakulteter og Læringssenteret, i samarbeid med eksterne aktører (Pådriv), i utvikling og gjennomføring av studiet. Kollegene danner også en forskningsgruppe som gjennom aksjonsforskning systematisk evaluerer og videreutvikler masterprogrammet med vekt på studentaktive, tverr- og transfaglige undervisnings- og læringsformer. Forskningsprosjektet er gjort mulig gjennom DIKU-midler, og ledes av RealTek, institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU).

Mer om prosjektet

Vi forsker på

  • Hvordan vi kan legge til rette for et transfaglig studium i urbant landbruk
  • Studentenes læreprosesser
  • Universitetslærernes kompetanseutvikling
  • Hva vi kan lære av eksempelet som kan ha betydning for utvikling av universitets- og høyskolepedagogikken