Urbant landbruk

Hvordan kan urbant landbruk bidra til en bærekraftig fremtid? NMBU har tatt utfordringen med å utvikle et masterprogram som kan bidra til den nødvendige kompetansen for å møte behovet for handling.

02 jan. 2020 - 01 des. 2023

DIKU

Om TRANSTIKK

 • Hvordan kan urbant landbruk bidra til en bærekraftig fremtid? I verdens stadig voksende byer ser man en økende interesse og bekymring blant befolkningen for matproduksjon, kretsløp og bærekraftig utvikling og ungdommen utfordrer samfunnet til å finne innovative løsninger. NMBU har tatt utfordringen med å utvikle et masterprogram som kan bidra til den nødvendige kompetansen for å møte behovet for handling. Studiet bygger på universitetets lange tradisjon for å finne tverrfaglige løsninger i skjæringspunktet mellom landbruk, by- og landskapsplanlegging, avløp i kretsløp, vann- og gjødselhåndteringer, andre teknologiske innovasjoner og entreprenørskap.

  Under ledelse av Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) ved NMBU deltar ulike miljø fra alle universitetets fakulteter og Læringssenteret, i samarbeid med eksterne aktører (Pådriv), i utvikling og gjennomføring av studiet. Kollegene danner også en forskningsgruppe som gjennom aksjonsforskning systematisk evaluerer og videreutvikler masterprogrammet med vekt på studentaktive, tverr- og transfaglige undervisnings- og læringsformer.

  Vi forsker på:

  • Hvordan vi kan legge til rette for et transfaglig studium i urbant landbruk
  • Studentenes læreprosesser
  • Universitetslærernes kompetanseutvikling
  • Hva vi kan lære av eksempelet som kan ha betydning for utvikling av universitets- og høyskolepedagogikken