UnveilMe: Hvordan kan tarmbakterier påvirke spedbarns utvikling?

UnveilMe: Hvordan kan tarmbakterier påvirke spedbarns utvikling?

Forskningsprojsektet skal undersøke hvordan tarmbakterier kan påvirke utviklingen hos spedbarn. Vi vet at disse bakteriene er viktige for helsen vår, men kan de også påvirke spedbarns utvikling?

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Fra det øyeblikket vi blir født, eksponeres vi for milliarder av bakterier. Disse slår seg ned i fordøyelsessystemet og danner tarmfloraen vår. Mangfoldet av tarmbakterier utfører mange viktige oppgaver i kroppen, og kan for eksempel påvirke funksjoner som immunsystem og fettlagring. Vi vet stadig mer om hvor viktige disse bakteriene er for helsen vår. I UnveilMe-prosjektet skal forskerne undersøke hvordan tarmbakteriene kan påvirke utviklingen hos spedbarn.

Mål

UnveilMe skal se spesielt på hvordan barnas tarmbakterier produserer to essensielle fettsyrer. Dette er fettsyrer som kroppen trenger å ta opp fra tarmen, og som det finnes lite av i kosten. Fettsyrene som skal undersøkes kalles propionsyre og smørsyre. Propionsyre kan brukes til å lage sukker, mens smørsyre er den viktigste energikilden for tarmcellene hos voksne.

Etter hvert skal forskerne også undersøke hvorvidt tarmfloraen, eller mikrobiomet, kan bidra til at barn utvikler allergier.

Mer om prosjektet

I UnveilMe ser NMBU-forskerne på fettsyrenes betydning for mikrobiomet til barn som er tilknyttet en stor, internasjonal studie kalt PreventADALL.  Denne studien startet i 2014 og omfattet nesten 2400 mor-barn-par fra en generell befolking, altså personer uten spesielt økt risiko for allergisk sykdom.

Forskning tilknyttet PreventADALL har allerede fått internasjonal oppmerksomhet. I februar 2020 publiserte et forskningsteam ved UiO i samarbeid med Sykehuset Østfold, Karolinska Institutet og NMBU en artikkel om atopisk eksem hos barn i The Lancet