Fritidsfiske i saltvatn

Fritidsfiske i saltvatn

Fiske

Eit rammeverk for vitskapsbasert styring av marint rekreasjonsfiske i Noreg.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Havforskingsinstituttet; NMBU med fleire er i gang med ei omfattande kartlegging av fritidsfisket her til lands. I første omgang er det tre regionar som blir dekte: Oslofjorden, Hordaland og Nord Noreg

Mål

Målet er å få gode anslag  for uttaket i fritidsfisket av viktige kystnære bestandar, og skaffa kunnskap om økosystemeffektar og sosioøkonomiske sider av fisket. Der iblant  kva fisket betyr for lokale og tilreisande sportsfiskarar, kva slags syn dei har på fiskereglar, og kor dei fiskar.

Mer om prosjektet

Følg prosjektet på Facebook her. 

NMBU har også en eigen facebookgruppe om sportsfiske og fiskeforvaltning, sjå: https://www.facebook.com/groups/1726840860961778/