Spesialleveranser Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen har to vareleveringer. Varelevering Grønn gård og Varelevering Rød gård.

I Rød gård må du ha avtale for levering.

I Grønn gård finnes flere leveringspunkter merket med ulike bokstaver.
Disse adressene skal ikke benyttes til andre leveranser enn det som er oppgitt i overskriftene. Dersom det er andre leveranser, bruk korrekt adresse.

Er du usikker eller har spørsmål, kontakt klinikken direkte eller vårt sentralbord 

Tekst i kursiv erstattes med relevant mottakerinfo.
Du må ha kontaktperson eller telefonnummer.

Varelevering Rød gård (Arboretveien 51 - 55)

Mottak dyr (Produksjonsdyrklinikken)
Arboretveien 51
1433 Ås

Mottak dyr(Obduksjon)
Varelevering F
Arboretveien 53
1433 Ås

Levering fôr og strø (Dyresykehuset Hest)

NMBU – Dyresykehuset Hest
Kontaktperson/ Tlf: 67 23 24 24
Varelevering *
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

NMBU veterinærhøgskolen - Eksbio Gnageravdeling
kontaktperson/telefonnummer
Varelevering C
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Levering Dyr, fôr og strø (Seksjon for eksperimentell biomedisin produksjonsdyr)

NMBU veterinærhøgskolen – Eksbio Produksjonsdyr
Kontaktperson/telefonnummer
Varelevering D
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Levering av fôr og strø (Produksjonsdyrklinikken)

NMBU veterinærhøgskolen – Produksjonsdyr
kontaktperson/telefonnummer
Varelevering E
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Levering av nitrogen eller semin (Ambulatorisk klinikk og besetningsmedisin)

NMBU veterinærhøgskolen – Ambulatorisk Klinikk
Kontaktperson/tlf: 67 23 22 22 
Vareleving E
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Publisert - Oppdatert

Del på