Lærlingplass på NMBU

Om du har fullført og bestått videregående skole ved en yrkesfaglig linje, og fortrinnsvis er mellom 18 og 24 år, kan du søke om å gjennomføre læretiden din på NMBU.

Bildet er fra NMBUlærlingenes kusr i datasikkerhet på styrerommet i Cirkus

NMBU er en attraktiv og selvstendig lærebedrift innenfor flere ulike fagområder og vi er alltid på utkikk etter nye læreplasser.

Alt fra kontorfag til produksjonsteknikker er aktuelle lærlingplasser på NMBU, og i gjennomsnitt er det 12-14 aktive lærlinger.

Som lærling har du krav på både en lærekontrakt og arbeidskontrakt. Du er under opplæring samtidig som du er en arbeidstaker og har samme rettigheter som andre ansatte i bedriften.

Du har krav på lønn under læreperioden, samt opptjente feriedager.

Som lærling vil du få en prosentvis stigende lønn av lønnstrinn 36 i det statlige lønnsregulativet. Lønnstrinn  36 utgjør for tiden kr  418 500 før skatt. 

Lærlinger som gjennomfører hovedmodellen med to års opplæring vil ha følgende lønnsstigning: 

 • Første halvår: 30%
 • Andre halvår: 40%
 • Tredje halvår: 50%
 • Fjerde halvår: 80%

Du vil få en erfaren veileder som følger deg opp hele perioden. Du er sikret en god opplæring med gode vilkår for en bestått fagprøve.

NMBU har lang erfaring med lærlinger innen flere ulike lærefag

Våre lærefag

 • Anleggsgartner
 • Gartner
 • Elektriker
 • Hestefag
 • IKT utviklerfag
 • IKT-service
 • Industrimekaniker
 • Kontor. og administrasjon
 • Overflatefag
 • Rørlegger

Vår lærlingkoordinator og engasjerte veiledere sørger for at du alltid vil trives i din arbeidssituasjon. NMBU tilbyr et godt miljø for lærlinger med månedlige sosiale samlinger og faglige kurs.

For deg som fortsatt går på videregående skole, er det muligheter for å gjennomføre prosjekt til fordypning hos NMBU.

Med fagbrevet stiller du sterkt når du søker videre jobb i ditt yrke. Du kan også velge Y-veien om du ønsker høyere utdanning uten generell studiekompetanse. Om du ønsker å ta påbygg etter læretiden kan du velge å gå vg4 - dette gjelder fagene norsk, matematikk 2P-Y, naturfag og historie.

Kontakt:

Har du spørsmål, kontakt lærlingkoordinator, Hverdager mellom kl. 08.00-15.00. Mobil: 99 57 11 75

Lærlingekoordinator Hanne Marie Fischer, statsråd Sigbjørn Gjelsvik, direktør Lars Atle Holm under utdeling av prisen for årets statlige lærebedrift

NMBU kåret til statens beste lærebedrift i 2022

— Jeg er imponert over innsatsen NMBU har lagt ned gjennom mange år for å rekruttere og utdanne lærlinger, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).