Isak Heier

Av Janne Karin Brodin

Isak Heier
Foto: Eirin Løvik

RAS-trainee i Mowi ASA

Utdannelse: Master i Aquaculture. 
Masteroppgaven med fokus på massebalanse i RAS-anlegg.

Kan du fortelle om din nåværende jobb?

Jeg er RAS-trainee i Mowi ASA ved et landbasert resirkulerende oppdrettsanlegg. Dette gir meg muligheten til å delta i alle prosesser ved anlegget, samt utvikle og utføre prosjekter for selskapet med fokus på vannkvalitet. I tillegg vil det å besøke og arbeide hos flere RAS-anlegg være en del av traineeløpet, noe som vil gi en god helhetlig forståelse av hvordan de ulike anleggene er bygget opp og driftet. Arbeidsoppgavene er varierte og innebærer blant annet drift og vedlikehold av resirkuleringsanlegget, oppfølging av fiskehelse, røkting, vaksinering, prøvetaking og analysering av fisk og vannprøver.

Hvordan var veien fra videregående til den jobben du har i dag?

Hørte først om NMBU gjennom min bror som selv tok en mastergrad her. Etter å ha undersøkt det nærmere så jeg at det var mange spennende studieretninger og emner, samt et stort og variert studiemiljø. Først og fremst vil jeg si at jeg har hatt særlig god nytte av engasjerte lærere som virkelig ser deg, og ønsker å forberede studentene på livet etter studiene. I jobben min har jeg også hatt god nytte av emner som produksjonsteknikk innen akvakultur, anvendt akvakultur og planlegging og design av intensive fiskeoppdrettsanlegg for å nevne noe. Disse emnene har bidratt til god forståelse av sammensetningen og drift av oppdrettsanlegg, og er kunnskap jeg anvender daglig i arbeidet mitt. 

Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?

Studentmiljøet på NMBU er unikt og består av mange forskjellige sosiale foreninger og arrangerte aktiviteter. Her vil jeg påstå at det er en forening for enhver. Dette har gjort at jeg har blitt kjent med mange ulike mennesker på tvers av studieretninger, som har bidratt til en fantastisk studietid. Vil også trekke frem at samarbeidet mellom forelesere og studenter har vært svært bra. Foreleserne har lagt ned mye arbeid i forelesningene, svart på e-poster til alle døgnets tider og noen har til og med invitert hele klassen til tacokveld.

Har du noen råd til kommende studenter?

Jeg kan varmt anbefale å studere på NMBU, for her vil du få mulighet for et sosialt studiemiljø og få god faglig tyngde innen fremtidsrettede fag. Det viktigste er å velge noe du er interessert i og brenner for. Meld deg gjerne inn i en forening og bo i kollektiv for å bli kjent med ulike mennesker.

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?

Med en stadig økende befolkningsvekst i verden vil akvakultur bidra til økt matsikkerhet. Det finnes enorme ressurser i havet, men også økosystemer som må tas vare på og forvaltes riktig. Oppdrett av fisk muliggjør en bærekraftig måte å produsere mat på, som samtidig demper presset på fangst av villfisk. Å produsere fisk er svært effektivt i forhold til annen animalsk produksjon blant annet på grunn av den lave fôrfaktoren. Mowi fokuserer på fremtiden og satser kontinuerlig på innovasjon for å forbedre produksjonen til å bli enda mer bærekraftig. Dette har resultert i at Mowi på fjerde året på rad har blitt kåret til verdens mest bærekraftige proteinprodusent.

Publisert - Oppdatert

Del på