Hans Gunnar Gravningen

Av Cathrine Strømø

Hans Gunnar Gravningen
Hans Gunnar GravningenFoto: Privat

Inntaksleder Grønt, Findus Norge AS

Hvor jobber du nå?

Jeg jobber nå som Inntaksleder Grønt, Findus Norge AS

Kan du fortelle om din nåværende jobb?

Hovedoppgaven min i denne stillingen er å sørge for at vi til enhver tid har nok grønnsaker inne på fabrikken. Erter og aspargesbønner har vi egne maskiner, der vi styrer innhøstingen. Når disse kulturene er ferdig, er det videre med kontraherte grønnsaker fra dyrkere på Østlandet. Gjennom året er tett dialog og oppfølging av produsenter for planlegging av kjøringen på fabrikken på høsten helt essensielt. Videre har jeg ansvaret for datasystemene vi bruker for kvalitet og oppgjør til produsent. Variasjonene i arbeidsoppgaver og arbeidshverdag setter jeg stor pris på, det samme med dialogen med produsentene våres gjennom sesongen. Karrieremulighetene i Findus er gode, både på fabrikkene våre, men også ut i Europa innad i Nomad Foods som vi er en del av.

Hvordan var veien fra videregående til den jobben du har i dag?

Hadde blitt anbefalt å begynne på Ås fordi universitetet her virkelig var på vei oppover! I tillegg var alt det positive jeg fikk høre om studentmiljøet en viktig faktor. Begynte på en bachelor i økonomi og administrasjon på NMBU(den gang UMB) høsten 2012. Etter fullført bachelor startet jeg på en bachelor i Plantevitenskap, som jeg var ferdig med våren 2019. Fagene på plantevitenskapstudiet jeg satt mest pris på var produksjonsfagene, spesielt grønnsaker og potet, og frukt og bær. Sammen med de kanskje viktigste fagene JORD230 (Jord som vekstmedium) og PLV200 (Plantesykdommer, skadedyr og ugras i jord- og hagebruk), disse fagene har jeg nesten daglig utbytte fra i arbeidshverdagen.

Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?

Studiemiljøet på studiet i plantevitenskap er veldig bra, engasjerte studenter i forholdsvis små kurs, gjør at man får en spesiell nærhet til forelesere og professorer som er unik, og definitivt med på å øke utbytte av undervisninga. Mye praktisk arbeid med lab, er også veldig positivt for læringsutbytte og trivsel. Videre var jeg veldig engasjert på Studentsamfunnet, der jeg blant annet satt i Samfunnsstyret, som KS, komitémedlem, og var aktiv i det unike foreningslivet som er ved NMBU. Dette ga et veldig bra sosialt samhold, og verdifull erfaring innen organisasjonsarbeid.

Har du noen råd til kommende studenter

NMBU er uten tvil et av de beste studiestedene i landet, både faglig og sosialt. Dyktige forelesere, og et bredt spekter av fagretninger gjør at mulighetene blir mange og gode. Vil absolutt anbefale alle å oppsøke foreningslivet og selvfølgelig engasjere seg på Studentsamfunnet. Frivillige verv her har uten tvil gjort meg mer attraktiv i søknadsbunkene, i tillegg til at man stiller bedre i et intervju der man gjerne får spørsmål man kan relatere til engasjementet.

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?

Å arbeide for FNs bærekraftsmål er en sentral del av arbeidshverdagen og firmaet. Vi har blant annet et stort fokus på å redusere matsvinn og å sørge for et tilbud av bærekraftige og sunne matvarer.

  • Hans Gunnar Gravningen
  • Yrkestittel: Inntaksleder Grønt, Findus Norge AS
  • Utdannelse: Bachelor økonomi og administrasjon, Bachelor plantevitenskap

Publisert - Oppdatert

Del på