Dokumentsenteret

Dokumentsenteret har ansvaret for å lagre og gjere universitetet sine dokument tilgjengeleg, blant anna gjennom ansvar for offentleg journal på nett.

NMBU bruker arkiv- og saksbehandlingssystemet Public 360. Det inneber at saksdokument finnast i elektronisk form, at dei kan utvekslast over nett og lagrast i eit elektronisk fulltekstarkiv.

Arbeidsoppgåver i dokumentsenteret

  • brukarstøtte i elektronisk saksbehandling (Public 360)
  • postmottak (epost/faks)
  • ansvar for offentleg journal på nett

Vi arbeider også med dagleg arkivdrift som opning og sortering av post til NMBU, journalføring, skanning av dokument og fysisk arkivering.

Kontakt

Telefon: 67 23 06 66

E-post til arkivet: dokhjelp@nmbu.no

Ansatte på dokumentsenteret