Utvikling av campus øst

NMBU har en lang og stolt historie. Norges vakreste campus har mange gamle og ærverdige signalbygg, som Urbygningen og Tårnbygningen. Den siste store utbyggingen på NMBU var Veterinærbygningen, som stod ferdig høsten 2021. Campus øst er det neste utviklingsområdet. Utvikling av campus øst er en del av en langsiktig campusutviklingsplan mot 2040.

Vi har invitert to av landets fremste arkitektfirmaer med samarbeidspartnere til å gi oss en vurdering av hvilke muligheter som ligger på campus øst i årene fremover. De ble bedt om å ta med seg perspektiver fra bærekraftig eiendomsutvikling. Mulighetsstudiene danner et grunnlag for å invitere inn næringsliv, samarbeidspartnere og eiendomsutviklere, og beskrive hva som skal til for å nå målene for utvikling av området.

Campus øst
 • I området mellom Drøbakveien, Kirkeveien, Samfunnsveien og Utveien ligger campus øst. Området omfatter begge sider av Drøbakveien. Bygninger som ligger innenfor dette området er blant annet TF-bygget, Sørhellinga, Damgården og bygninger der NIBIO holder til. Størrelsen på området er ca. 100.000 kvm. Det vil si ca. 15 fotballbaner eller Bjørvika i Oslo.

 • Et mulighetsstudie er en utredning som belyser potensiale for et område eller en eiendom. Mulighetsstudier gir forslag til løsninger og nye ideer til utvikling. Et mulighetsstudie er nyttig å ha for å danne seg et bilde av ulike mulige løsninger og alternativer. Disse kan brukes som innspill til konkretisering og utvikling i neste fase. De to mulighetsstudiene presentert under er nyttige innsiktsgrunnlag for NMBU og Ås kommune, men de er enda ikke realitetsbehandlet. Det gjøres i neste fase i 2023.

 • Arkitektfirmaene 4B arkitekter og Oslo Works med partnere har fått i oppdrag å levere mulighetsstudier for utvikling av campus øst.

  Mulighetsstudiet fra Oslo Works, edit. og Natural State

  Mulighetsstudiet fra 4B arkitekter, alt. arkitektur og Bykon.

4B rapport campus øst forside

Et område for innovasjon og samspill

NMBU vil tenke stort og planmessig om hvordan vi kan samle mennesker og miljøer som skaper innovasjon, kreativitet og grobunn for god næringsutvikling. Kunnskap skal deles mellom studenter, forskere, innovatører og næringsliv. Her skal det være felles laber og fasiliteter for alle.

 • Et rikt studentliv og næringsliv i hjertet av Ås
 • Kobling mellom studenter, forskere, innovatører og næringslivsaktører​
 • En arena for å samarbeid om fremtidens verdier basert på naturens premisser
 • Attraktive fagmiljøer og nye arbeidsplasser
 • Et fremtidsrettet sted med sirkulærøkonomi og bærekraftig nyskaping
 • Fleksible og energieffektive bygninger og gode muligheter for å dele på arealer og infrastruktur
 • Synliggjøring av forskning og innovasjon i praksis
 • Et pulserende område, med møtesteder og aktiviteter
 • Et godt sted som ivaretar og styrker dynamikken mellom natur, menneske, samfunn og marked 

En møteplass mellom næringsliv, entreprenører og akademia

Oslo Works rapport campus øst forside

Prinsipper for utviklingen

•  Bærekraft som førende prinsipp

•  Videreutvikle et grønt campus og den grønne aksen

•  Opplevd kortere avstand mellom Ås sentrum og campus

•  Tett kobling med hele campus

•  Knytte sammen arealene på begge sider av fylkesveiene

•  Område for forskning og innovasjon, entreprenører og næringslivsaktører

•  Et levende og rikt samliv mellom studenter, forskere og næringsliv

Kontakt

Styringsgruppe

 • Lars Atle Holm, administrasjonsdirektør
 • Kjersti Sørlie Rimer, eiendomsdirektør
 • Kenneth Vikse, kommunikasjosdirektør
 • Elise Nordberg, prorektor for utdanning
 • Finn-Arne Weltzien, prorektor for forskning
 • Kari Kolstad, forskningsdirektør
 • Anne Cathrine Gjærde, dekan, Fakultet for realfag og teknologi
 • Anne Gravdahl, tjenestemannsorgansasjonene
 • Wilhelm Anthun, studentleder
 • Ellen Grepperud, virksomhetsleder samfunnsutvikling, Ås kommune

Prosjektstøttegruppe

 • Astrid Sinnes, viserektor for bærekraft
 • Erling Dokk Holm, førsteamanuensis innen eiendom og juss, Fakultet for landskap og samfunn
 • Leif Daniel Houck, førsteamanuensis innen bygg- og miljøteknologi, Fakultet for realfag og teknologi
 • Kathrine Omnia Strøm, dosent innen landskapsarkitektur, Fakultet for landskap og samfunn
 • Jorun Pedersen, administrerende direktør, Ard innovasjon
 • Hanne Reitzel Bjerke, rådgiver, Læringssenteret
 • Karen Moe Møllerop, kommunikasjonsrådgiver, Kommunikasjonsavdelingen
 • Kristoffer Pinheiro/Sivert Aarflot, student
 • Adrien Vachaud, student
 • Andreas Svarstad Flø, tjenestemannsorgansasjonene
 • Janne Elisabeth Pedersen, tjenestemannsorgansasjonene
 • Magnus Ohren, arkitekt og kommuneplanlegger, Ås kommune
 • Silje Kjenseth-Wynther, næringsutvikling, Ås kommune

Campus øst blir det perfekte stedet for bedrifter med en tydelig bærekraftsprofil!