Åpen publisering

En rekke tidsskrifter, særlig de utgitt av akademiske foreninger, inngår ikke i avtalene.

For enkelte avtaler inngår kun hybride tidsskrifter (abonnementstidsskrifter med mulighet for open access), mens andre også omfatter rene open access (gull) tidsskrifter (se tabell). Utgifter utover APC, for eksempel ekstra sider, fargeillustrasjoner og språkvask, må dekkes av forfatter/institutt.

Finn ut om et tidsskrift inngår i avtale ved å søke opp tittel i Kanalregisteret. Vi gjør oppmerksom på at registeret viser flere avtaler enn hva NMBU tar del i - sjekk at NMBU er ført opp under deltakende institusjoner (oversikt finnes ved å gå inn på tidsskrifttittel).

Journal Checker Tool lar deg undersøke om et tidsskrift er godkjent under PlanS.

 

De fleste forlag opererer med publiseringskvoter. Avtaler kan stenges i løpet av året om kvoten for publisering blir brukt opp.

 

For å få publisere uten kostnad innenfor avtalene, gjelder hovedsakelig:

  • Korresponderende forfatter skal være tilknyttet NMBU og registrere dette ved innsending av manuskript
  • Det må velges åpen publisering ved innsending av manuskript (eks: Elsevier), eller etter aksept (eks: Wiley)
  • Publikasjoner gis åpne lisenser for videre bruk og deling. Som standard anbefales CC-BY.

 

Oversikt over avtalene:

 

Hybrid/ Gull

Kvoteordning

Start

Slutt

Datoer basert på

Elsevier

Hybrid, 15% rabatt for gull

Nei

04.02.22

31.12.23

Aksept

Wiley

Begge

Ja

01.01.22

31.12.23

Aksept

Springer

Hybrid

Ja

01.01.20

31.12.22

Aksept

T&F

Hybrid

Ja

18.11.19

31.12.22

Aksept

ACS

Begge

Ja

01.01.20

31.12.22

Aksept

SAGE

Hybrid, 20% rabatt for gull

Nei

01.01.20

31.12.22

Aksept

Oxford

Hybrid

Nei

01.01.20

31.12.22

Aksept

Published 8. november 2019 - 13:25 - Updated 15. juni 2022 - 21:27