Besøk av Norsvin i sommer

Av Kristine Welde Tranås

Styremedlemmene i NORSVIN får en demonstrasjon av hvordan kateter føres inn i livmoren til ei purke for skylling av embryo.
Foto: Marianne Oropeza-Moe

Styret i Norsvin besøkte SEARCH 21. juni i år sammen med organisasjonssjef Gyda Gaarder Tøraasen og administrerende direktør Olav Eik-Nes.

Noprsvins styre består av Per Inge Egeland (styreleder) Geir Brede (nestleder), Harald Bøhnsdalen, Øyvor Åsbakk. Solveig Kongsrud (ansattvalgt), Maria Østerås, og Dyre Johan Haug (ansattevalgt).

Det foregikk forsøk i regi av «Cat2Flush»-prosjektet den dagen. Dette er et prosjekt som inngår i Norsvin og NMBUs felles satsning for etablering av embryo transfer på gris.

Styret fikk sett hvordan kateter føres inn i livmoren til ei purke for skylling av embryo. Styret fikk også god tid til å snakke med SEARCH sine ansatte om framtidige planer.

For tiden har Norsvin og SEARCH fire samarbeidsprosjekter. Det er «Cat2Flush», «OPUPIG», «A heart for pigs» og «Relationship between regional 3D growth and osteochondrosis». To av prosjektene fokuserer på embryo transfer, mens de to andre involverer bruk av 4DCT for bedre svinehelse og -velferd.

Administrererende direktør Olav Eik-Nes poengterte viktigheten av at NMBU har et slikt tverrfaglig senter. SEARCH har klart å samle ulik fagkompetanse under ett tak, og dette synes Norsvin er viktig i arbeidet for grisens ve og vel, og de ser for seg et langsiktig samarbeid.

- Når folk fra ulike fagområder jobber sammen, dukker det ofte opp nye måter å løse utfordringer på. Det har vi erfart gjentatte ganger, og SEARCH ser på Norsvin som en framoverlent og viktig samarbeidspartner, sier avdelingsleder ved SEARCH Marianne Oropeza-Moe.

Publisert - Oppdatert

Del på