Terje Holsen

Terje Holsen

Førsteamanuensis

 • Institutt for eiendom og juss
  • Byplanlegging
  • Eiendomsutvikling
 • Liste med publikasjoner fra min forskning. (Cristin)

  Utvalgte publikasjoner:

  Holsen, T & Boge, K. (2023). Urban FM and POPS – implications for UN’s SDG 11 Sustainable Cities and Communities, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 1176 012040, https://doi.org/10.1088/1755-1315/1176/1/012040

  Holsen, T. (2022). Arealplanfaglige prinsipper og tradisjoner i planlegging av tettbygde fritidsbyggområder. Kart og Plan 2022, vol. 115.(1), s. 29-64, doi: https://doi.org/10.18261/kp.115.1.3

  Holsen, T. & Sky, P. K. (2022). Organisatorisk omskaping av eiendom og bruksrett i urbane områder. I: Hegstad, E., Holth, F. & Sky, P. K. (red.) Eiendom og juss vol. 2, kap. 3, s. 35-54. Oslo: Universitetsforlaget 2022 ISBN 9788215054339. 

  Holsen, T. (2022). Jordskifte i urbane områder sett fra eiendomsutviklers ståsted. I: Hegstad, E., Holth, F. & Sky, P. K. (red.) Eiendom og juss vol. 2, kap. 6, s. 106-147. Universitetsforlaget 2022 ISBN 9788215054339. 

  Holsen, T. (2022). Jordskifte i urbane områder sett fra planleggers ståsted. I: Hegstad, E., Holth, F. & Sky, P. K. (red.) Eiendom og juss vol. 2, kap. 7, s. 148-178. Universitetsforlaget 2022 ISBN 9788215054339. 

  Holsen, T. (2021). Forhandlinger ved private forslag til reguleringsplaner [Negotiations on private proposals for zoning plans]. In Sky, P.K. & Elvestad, H. (eds.). Eiendom og juss, vol. 1, s. 369-391. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215037776. 

  Holsen, T. (2021). A path dependent systems perspective on participation in municipal land-use planning in Norway. European Planning Studies, vol. 29(7), 1193-1210, https://doi.org/10.1080/09654313.2020.1833841  

  Holsen, T. (2020). Negotiations between developers and planning authorities in urban development projects. disP – The Planning Review, vol 56:3, 34-46. https://doi.org/10.1080/02513625.2020.1851904

  Holsen, T. & Børrud, E. (2020). The Urban Planning Split: Area Based Qualities vs. Efficient Project Implementation, in Hepperle, E., Paulsson, J., Maliene, V., Mansberger, R., Auzins, A., & Valciukiene,J. (eds.). Methods and Concepts of Land Management - Diversity, Changes and New Approaches. Zürich: vdf Hochschulverlag.

  Holsen, T. (2020). Utviklingsstrategier ved komplekse eiendomsforhold [Development strategies for complex tenure relations]. Kart og plan, vol. 80(1) 2020. https://doi.org/10.18261/issn.2535-6003-2020-02-02

  Børrud, E., Holsen, T. & Knudtzon, L. (2020). Læringsutbytte i tverrfaglig problembasert undervisningsopplegg i planleggingsfag. Læring om læring, 2020, vol. 4:1. NTNU. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/lol/issue/view/LOL4

  Elvestad, H. E. & Holsen, T. (2020). Real estate developers’ opinions to negative covenants: the case of suburban densification in Oslo, Norway, Town Planning Review, vol 91:3 (Special Issues: Strategies of Land Policy for Urban Densification). https://doi.org/10.3828/tpr.2020.18

  Holsen, T. (2018). Neoliberal urbanitet – om betingelser for bruken av de urbane offentlige rommene. Tidsskrift for samfunnsforskning, 59(3), 304-318, DOI: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-03-04

  Holsen, T. (2018). Kampen om fellesrommene: Om ekskludering og inkludering i de urbane offentlige byrom. Kart og plan, vol. 78(2) 2018, pp. 101–113 http://kartogplan.no/Artikler/KP2-2018/Kampen%20om%20fellesrommene.pdf

  Falleth, E. I. & Holsen, T. (2018). Introduksjon til norsk planlegging. I Aarsæther, Nils et al. (red) (2018). Plan og samfunn. System - Praksis – Refleksjon. Oslo: Cappelen Damm.

  Holsen, T. (2017). Samfunnsplanlegging, arealplanlegging og plangjennomføring. Kart og plan, vol 77(3) 2017, pp. 237-249. http://kartogplan.no/Artikler/KP3-2017/Samfunnsplanlegging%20arealplanlegging%20og%20plangjennomfoering.pdf

  Holsen, T., Kristoffersen, Ø. R. & Totland, B. (2017). Ledelse av eiendomsorganisasjoner. Kart og plan, vol 76(1) 2017, pp. 43–50, http://www.kartogplan.no/Artikler/KP1-2017/Ledelse%20av%20eiendomsorganisasjoner.pdf

  Gohari, S. & Holsen, T. (2016). Understanding the governance system in the Campus Development; the cases of Norwegian University of Life Sciences and Norwegian University of Science and Technology. Procedia Engineering, 161 2115 – 2120, http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.694

  Holsen, T. (2007). Fysisk planlegging mellom offentlig styring og privat initiativ. I: Ravna, øyvind (red.). Areal og eiendomsrett, ss. 103-127. ISBN 972-82-15-01006-9. Oslo: Universitetsforlaget.

  Holsen, T. (2006). Handel og privatisering av det offentlige rom. Nordisk arkitekturforskning, vol. 19, nr. 2, 2006. http://arkitekturforskning.net/na/article/view/151/115 

  Holsen, T. (2002). Refleksjoner om planlegging som handlingstype og samfunnsplanleggingens rolle. Kart og Plan, 2/2002, ss. 113-121.

  Holsen, T. (2001). Miljøvern i regional planlegging – eller hver for seg? Kart og Plan, 4/2001, ss. 271-280.

  Holsen, T. & Moltumyr, A. (2001). Om planteorier. Vedlegg 5 i NOU 2001:7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven. http://www.dep.no/md/norsk/publ/utredninger/nou/022001-020005/index-ved005-b-n-a.html

  Holsen, T. (2000). Public participation – for what reasons? I: de Roo, G. & Miller, D. (eds.) Compact cities and sustainable urban development. Aldershot: Ashgate.

  Holsen T. (1995). Kjøpesentra som kommunale beslutningsproblemer. Tidsskrift for samfunnsforskning, vol. 36, 1995 (3), ss.339-361. 

 • APL350: Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring

  APL103: By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon

  EIE310: Eiendomsmarked og analyse

  EIE302: Jordskiftearbeid

  EIE280: Land rights

  EIE100: Innføring i eiendomsfag I

  SDP424: Eiendomsteori

  MAST303: Planlegging av masteroppgaven ved Eiendom og Eiendomsutvikling

  MUA300: Urbant landbruk - Transfaglig samhandlingsgrupper (TSG)

   

   

 • Forskningsprosjekter med nettside utenfor NMBU

 • CV - Terje Holsen

  Født:               17.09.62, Stockholm

  Nasjonalitet:   Norsk

  Sivil status:     Gift, 2 barn

  Utdannelse:    1993 - Dr. scient. i samfunnsplanlegging

                          1988 - Jordskiftekandidat (cand. agric.)

  Arbeidserfaring

  2015 – d.d.      Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU), Institutt for landskapsplanlegging. Førsteamanuensis i arealplanlegging og eiendomsfag, Institutt for landskapsplanlegging

  2008 – 2015     Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU), universitetsadministrasjonen. Eiendomsdirektør / prosjektdirektør eiendomsutvikling Ansvar for strategisk eiendomsforvaltning ved universitetet, inkludert flytting av Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet til Ås.

  2002 - 2008     Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging. Instituttleder ved Institutt for landskapsplanlegging med faglig ansvar for utdanning og forskning, samt økonomi- og personalansvar.

  1998 – 2002     Norges landbrukshøgskole, Institutt for landskapsplanlegging. Førsteamanuensis i arealplanlegging og eiendomsfag, Institutt for landskapsplanlegging.

  1994 - 2002     Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Forsker II (ekvivalent med førsteamanuensis). Fra 1995 - 1998 leder for “Senter for kompetanse og nettverksbygging i tilknytning til plan- og bygningsloven”. Fra 1998 i 1/5 stilling

  1993 - 1994      A.F. Janzon Prosjektadministrasjon a.s. Planlegger. Hovedsakelig prosjektledelse og praktisk planleggingsarbeid knyttet til utvikling av Forsvarets etablissementer.

  1988 - 1993     Norges Landbrukshøgskole. Stipendiat ved Institutt for Planfag og Rettslære