Rani Lill Anjum

Rani Lill Anjum

Forsker

 • Handelshøyskolen

Jeg er forsker i filosofi og jobber med anvendt vitenskapsteori. Jeg er særlig interessert i forholdet mellom vitenskap og filosofi, og det vi kaller filosofisk bias i vitenskap. Det jeg har forsket mest på er ulike forståelser av kausalitet, kompleksitet og sannsynlighet, og hvordan disse kommer til uttrykk i forskjellig metodevalg. Slike filosofiske bias kommer ofte med utdanningen, og utgjør en potensiell barriere for tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon. I kurset MINA320 og MINA321, Tverrfaglig Samarbeid og Kontroverser om Bærekraft, belyser vi disse problemstillingene, og gir studentene noen verktøy for å identifisere og forklare egne og andres filosofiske bias, som et verktøy for å forstå ekspertuenighet om bærekraftige løsninger på tvers av fagdisipliner og perspektiver.

Jeg underviser også examen philosophicum på engelsk (PHI102), og forskningsetikk med vitenskapsteori på PhD-nivå (MINA400). I tillegg har jeg ansvar for NMBU forskningsetisk forum. Siden 2014 har jeg vært medlem av forskningsetisk utvalg ved NMBU, og jeg de nasjonale forskningsetiske komiteene siden 2017 (Granskningsutvalget og NESH).

Siden 2022 har jeg jobbet 50:50 ved Handelshøyskolen og Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA).

 

  • Philosophy
  • Philosophy of Science
  • Etikkutvalget
 • Liste med publikasjoner fra min forskning. (Cristin)

  Bøker

  Anjum, R. L. and Rocca, E. (2024) Philosophy of Science, Palgrave Macmillan Philosophy Today series

  Anjum, R. L., Copeland, S. and Rocca, E. (Eds) (2020) Rethinking Causality, Complexity and Evidence for the Unique Patient. A CauseHealth Resource for the Clinical Encounter, Springer

  Anjum, R. L. and Mumford, S. (2018) Causation in Science and the Methods of Scientific Discovery, Oxford: Oxford University Press

  Anjum, R. L. and Mumford, S. (2018) What Tends to Be. The Philosophy of Dispositional Modality, London: Routledge

  Mumford, S. and Anjum, R. L. (2013) Causation. A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press

  Mumford, S. and Anjum, R. L. (2011) Getting Causes from Powers, Oxford: Oxford University Press

  Jørgensen, S. R. and Anjum, R. L. (eds) (2006) Tegn som Språk. En Antologi om Tegnspråk, Oslo: Gyldendal Akademisk

   

  Selected articles

  Anjum, R.L., Chandler, R.E. & Rocca, E. (2022) Dispositions and Causality Assessment in Pharmacovigilance: Proposing the Dx3 Approach for Assessing Causality with Small Data Sets. Pharm Med

  Rocca, E. and Anjum, R.L. (2020) Causal Evidence and Dispositions in Medicine and Public Health, International Journal of Environmental Research and Public Health

  Rocca, E. Anjum, R.L. and Mumford, S. (2020) Causal Insights from Failure, in A. La Caze and B. Osimani (eds), Uncertainty in Pharmacology: Epistemology, Methods and Decisions, Springer

  Rocca, E. and Anjum, R. L. (2019) Why Causal Predictions Fail. An Example from Oil Contamination, Ethics, Policy & Environment

  Andersen, R., Anjum, R.L. and Rocca, E. (2019) Philosophical bias is the one bias that science cannot avoid, eLife

  Anjum, R. L. and Rocca, E. (2018) From Ideal to Real Risk. Why re-thinking Causation is Crucial, Risk Analysis

  Anjum, R.L. and Mumford, S. (2018) Causation, Powers and Probability, in A. S. Meincke (ed.), Dispositionalism: Perspectives from Metaphysics and the Philosophy of Science, Synthese Library, Springer

  Anjum, R. L. (2018) What is the Guidelines Challenge? The CauseHealth Perspective, Journal of Evaluation in Clinical Practice

  Anjum, R.L. and Mumford, S. (2018) A Process Theory of Causation, in Nicholson, D. J. & Dupré, J. (eds.). Everything Flows: Towards a Processual Philosophy of Biology. Oxford: Oxford University Press, pp. 61-75.

  Anjum, R.L. and Mumford, S. (2017) A Philosophical Argument Against Evidence Based Policy, Journal of Evaluation in Clinical Practice, 23: 1045-50

  Anjum, R.L. and Mumford, S. (2017) Emergence and Demergence, in M. Paoletti and F. Orilia (eds), Philosophical and Scientific Perspectives on Downward Causation, London: Routledge, pp. 92-109.

  Anjum, R.L. (2016) Evidence-Based or Person-Centered. An Ontological Debate, European Journal for Person Centered Healthcare, 4 (2): 421-9

  Anjum, R.L., Kerry, R. and Mumford, S. (2015) Evidence Based on What?, Journal of Evaluation in Clinical Practice, 21(6): E11-E12

  Mumford, S. and Anjum, R.L. (2015) Freedom and Control: On the Modality of Free Will, American Philosophical Quarterly, 52: 1-12

  Mumford, S. and Anjum, R.L. (2014) Powers, Non-Consent and Freedom, Philosophy and Phenomenological Research, 91: 136-152

  Mumford, S. and Anjum, R.L. (2014) A New Argument Against Compatibilism, Analysis, 74: 20-5

  Kerry, R., Eriksen, T.E., Lie, S.A.N., Mumford, S. and Anjum, R.L. (2012) Causation and Evidence-Based Practice: An Ontological Review, Journal of Evaluation in Clinical Practice: Special Issue on the Philosophy of Medicine and Health Care 18: 1006-12

  Anjum, R.L., Lie, S.A. and Mumford, S. (2012) Dispositions and Ethics, in R. Groff and J. Greco (eds) Powers and Capacities in Philosophy: The New Aristotelianism, New York and London: Routledge: 9-24

  Mumford, S. and Anjum, R.L. (2011) Fundamentals of Causality, Information, Knowledge, Systems Management, 10: 101-10

  Mumford, S. and Anjum, R.L. (2011) Effects of Context, Information, Knowledge, Systems Management, 10: 75-84

  Anjum, R.L. (2007) The logic of ‘If’ – Or How to Philosophically Eliminate Conditional Relations, Sorites – Digital Journal of Analytical Philosophy, 19: 51-7

  Anjum, R.L. (2006) En språklig verden: Noen tanker om språket som erkjennelsesmiddel, in S. R. Jørgensen and R. L. Anjum (eds), Tegn som Språk. En antologi om tegnspråk, Oslo: Gyldendal Akademisk: 199-212

   

  Mine publikasjoner

 • PHI102 Examen philosophicum - engelsk version

  MINA320 Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft

  MINA321 Interdisciplinarity and expert disagreement on sustainability

  MINA400 Research education across disciplines

 • Forskningsprosjekter med nettside utenfor NMBU