Cover Under Construction

Vi forsker på spørsmål rundt skatt og aktørers adferd. Våre mål er å levere forskning som holder høy internasjonal standard og bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt.

SKATTEFORSK Senter for skatte- og adferdsforskning er en del av Handelshøyskolen ved NMBU.

Nyheter

Alle nyheter

Arrangementer

Om senteret

Medlemmer

 • Professor, Institutt for Informasjonssystemer, Universitetet i Agder.

  Phd Candidate, Princeton University.

  Seniorforsker Frischsenteret

  Elisa Casi-Eberhard

  Elisa Casi-Eberhard

  Assistant Professor, NHH (Norwegian School of Economics).

  Ronald B. Davies

  Ronald B. Davies

  Professor, School of Economics, University College Dublin.

  Ségal Le Guern Herry

  Ségal Le Guern Herry

  PhD Candidate, Sciences Po.

  Professor, Department of Business Law, Lund University.

  Professor, Department of Economics, University of Copenhagen.

  Førsteamanuensis,

  Handelshøyskolen, OsloMet

  Professor, Department of Economics and School of International and Public Affairs, Columbia University.

  Birthe Larsen

  Birthe Larsen

  Associate professor, Department of Economics, Copenhagen Business School.

  Seniorforsker, Frischsenteret.

  Jakob Miethe

  Jakob Miethe

  Assistant Professor, Department of Economics, University of Munich.

  Professor, Faculty of Economics, University of Munich. Director of the ifo Center for Macroeconomics and Surveys.

  Bluebery Planterose

  Bluebery Planterose

  Research Assistant, EU Tax Observatory. Research Fellow, Social Economics Lab.

  FrischSeniorforsker, Frischsenteret.

  Seniorforsker, Frischsenteret.

  PhD Candidate, University College Dublin.

  Assistant Professor, Financial Accounting and Business Taxation, WHU - Otto Beisheim School of Management.

  Fagdirektør for helsetjenesteforskning, FHI.

  Associate professor, UC Berkeley. Director of EU Tax Observatory at Paris School of Economics.

Temaer

 • COVID-19 krisen inntraff brått over hele verden, og da smittevernstiltak ble iverksatt førte det til en massiv reduksjon av økonomisk aktivitet nesten over natten, med stor variasjon mellom bransjer. Skatteforsk forsker i samarbeid med Frischsenteret på de økonomiske konsekvensene av COVID-19 og virkningene av krisetiltakene.

 • For å nå målene i Parisavtalen må økonomien gjennom større omstillinger. Skatteforsk forsker på energi- og miljøspørsmål som omhandler skatt og adferd. Vi forsker blant annet på klimapolitikk relatert til teknologi, energi og naturressurser.

 • Globalt er det en økende interesse for formuesskatt, både av hensyn til fordeling og inntekter for staten. Norge er et av få land i verden som har skatt på personers nettoformue. Skatteforsk forsker på formuesskatt og eiendomsskatt, og hvordan skatten påvirker fordeling og adferd.

 • Skatteforsk forsker på hvordan skatteparadiser brukes til å lovlig og ulovlig redusere personers og selskapers skatt, og hvordan dette påvirker ulikhet. Vi forsker bl.a. på hvem som plasserer formue i skatteparadiser, hvorfor og i hvilket omfang, samt hvilke faktorer som driver kapitalflukt.