Elin Børrud

Elin Børrud

Professor

  • Institutt for by- og regionsplanlegging

Utdannet arkitekt, ansatt som professor i By- og regionplanlegging, merittert underviser fra 2020. 

Jeg leder SITRAP Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging. SITRAP skal med utgangspunkt i undervisning, forskning og praksis utvikle en fagdidaktikk for romlig planlegging. I 2022 fikk senteret status som Senter for fremragende utdanning.   

Mitt forskningsfelt er byutvikling, bymorfologi og byplanlegging. Min hovedinteresse er å forstå byens transformasjonsprosesser og hvordan vi i planlegging kan bruke denne forståelsen til en smartere planlegging og bedre undervisning. 

Jeg sitter i redaksjonsrådet til Nordic Journal of Architectural Research og Nordic Journal of Urban studies. Tidligere praksis; Statens Vegvesen, byutviklingsavd i PBE i Oslo kommune, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, partner i plan- og arkitektkontoret alt.arkitektur as som jeg også har gjort enkelte oppdrag sammen med som frittstående konsulent.

Jeg har også skrevet boken Prosjektbasert byutvikling sammen med August E Røsnes.