Bjørge Westereng

Bjørge Westereng

Førsteamanuensis

  • Faggruppe dekan

Sammen med Gustav Vaaje-Kolstad leder jeg et stort Tverrfaglig Prosjekt finansiert av NFR som vi kaller FunEPS.

Bakterier produserer en mengde ulike kjemiske forbindelser som blir utrykt på celleoverflaten eller skilt ut i omgivelsene rundt dem. En stor andel av disse forbindelsene er ulike karbohydrater som har stor betydning i biologiske prosesser. Til tross for at strukturen til mange slike komplekse karbohydrater (f.eks. exopolysakkarider eller EPS) er kjent, er kunnskapen om hvordan enzymsystemer bryter ned eller modifiserer disse svært begrenset. «FunEPS prosjektet vil gå løs på oppgaven med å karakterisere deler av dette store reservoaret av uutforskete enzymer som er involvert i disse prosessene og øke vår generelle forståelse av hvordan EPS utnyttes i biologiske systemer.

Karbohydrater har en rekke vitale roller i mikrobiologi. De er essensielle når patogener angriper verten, videre skiller mange bakterier som benyttes i mat ut karbohydrater som bidrar med viktige egenskaper som tekstur og stabilisering av matvarene. Når bakterier er del av komplekse samfunn slik som i tarmen vår kan disse komplekse karbohydratene virke som signalforbindelser mellom bakterier, mellom bakteriene og verten, eller fungere som næringsstoffer for andre bakterier. Vi vil produsere mange gram ren EPS fra flere viktige bakterier, som har ulike betydninger i mikrobiologien, i vårt lokale bioraffineri. Disse EPS’ene skal brukes som næringsstoffer i bakterielle kultiveringsscreens. Videre vil vi benytte både EPS modifiserende enzymer og kjemiske metoder for å skreddersy molekyler slik at vi utvider forståelsen av ; hvordan EPS kan endre bakterie sammensetningen i tarmen (ved blant annet å identifisere hvilke bakterier som spiser ulike EPS strukturer b)  Identifisere og produsere nye matbaserte EPS, og c) lage nye typer antimikrobielle forbindelser (f.eks. ved å designe «trojanske karbohydrater som blir tatt opp av patogener og dreper dem

 

Verifiseringsprosjekt på fremstilling av Epilaktose, en omdannet laktose (melkesukker)

EpiWhey er en nyskapende metode for verdiskaping av biprodukter fra meieribransjen. I EpiWhey utnytter vi myse, den gjenværende væskefasen etter at melk har blitt skilt og silt i osteproduksjon. Vi bruker dette naturlige substratet for å produsere det helsefremmende sukkeret epilaktose. Epilaktose har vist seg å ha flere helsefrembringende effekter blant annet å stimulere forekomsten av gunstige melkesyrebakterier og bifidobakterier i tarmen og bidrar dermed til å skape en sunn tarmhelse.  Metoden bruker food-grade bakterier og enzymbehandlet myse som substrat i en spesifikk fermenteringsprosess som resulterer i høyt utbytte av epilaktose. Etter fermenteringen separeres epilaktose fra bakteriene og vi oppnår høy renhet i det endelige produktet. Kombinert med de helsefremmende egenskapene til epilaktose, har prosjektet et potensial til å skape nye og lønnsomme inntektskilder for meieribransjen, ved å utnytte en kilde som i dag anses som avfall med begrenset verdi. Den nåværende produksjonsmetoden av epilaktose skjer gjennom syntetisering i en kostbar og tidkrevende prosess, og krever bruk av flere skadelige kjemikalier noe som unngås ved vår metode.

du kan lese mer om prosjektet her Månedens Innovasjonsprosjekt for Oktober - Ard Innovation

Prosessen er også patentert WO2024003317A1 - Method for generating epilactose preparation - Google Patents