Anna Lewandowska-Sabat

Anna Lewandowska-Sabat

Seniorrådgiver

  • Forskningsavdelingen

Forskerutdanning, rådgivning innen ekstern finansiering av forskning (Norges forskningsråd, Landbruksdirektoratet, NordForsk, m.m.), NMBUs bærekraftsarenaer og utenlandsstipend. Bakgrunn som ph.d.-stipendiat fra Fakultet for biovitenskap (2006-2010), og postdoktor og forsker fra Veterinærhøgskolen (2010-2018).