Anna Lewandowska-Sabat

Anna Lewandowska-Sabat

Senior Advisor

 • Department of Research
  • Forskerutdanning
  • Ekstern finansiering av forskning (nasjonale og nordiske finansieringskilder)
  • Nasjonal og nordisk forskningspolitikk
  • NMBUs bærekraftsarenaer
  • Utenlandsstipend