Andreas Hengstermann

Andreas Hengstermann

Førsteamanuensis

 • Institutt for by- og regionsplanlegging

Biografisk informasjon

Andreas Hengstermann er førsteamanuensis i by- og regionplanlegging (BYREG) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Før han begynte i NMBU i august 2023, ledet han et forskningsprosjekt som SNSF Research Associate ved Ulster University (UK). Han har en Ph.D. i geografi fra Universitetet i Bern (CH), hvor han fortsatt innehar en ekstern undervisningsoppgave. Han ble utdannet planlegger (Dipl.-Ing. Raumplanung) ved TU Dortmund University (DE) og Universidad de Huelva (ES). Videre gjorde han etterutdanning i offentlig rett (DAS Law) samt i høyere utdanningsundervisning (CAS Didactic) ved Universitetet i Bern (CH).

Han er valgt til visepresident i International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights (PLPR) for perioden 2024-2026.

Online profiler

 

Forskningsfokus

 • Planlov og eiendomsrett: Hans primære forskningsinteresse ligger i å forstå den essensielle rollen til eiendomsrettigheter i utformingen av romlig utvikling. I sitt arbeid undersøker han hvordan tildeling og beskyttelse av eiendomsrettigheter påvirker planlegging, romlige utviklingsmønstre og den generelle effektiviteten til plansystemer. Han utforsker de juridiske og politiske dimensjonene av eiendomsrettigheter i planlegging, og kaster lys over implikasjonene deres for byutvikling.
 • Internasjonale planleggingsstudier: Forskningen hans inkluderer komparative studier på tvers av ulike geografiske kontekster, politiske systemer og lovverk. Han har arbeidet og publisert på forskning i flere forskjellige land (AT, BE, CH, NL, NO, UK) samt kryssnasjonale sammenligninger. Forskningen hans gir verdifull innsikt for beslutningstakere og praktikere som ønsker å forbedre planleggingssystemene sine.
 • Planleggingsteori: Samtidig trives forskningen hans med å gi betydelige bidrag til feltet planleggingsteori, spesielt innen institusjonelle planleggingsteorier. Hans arbeid fordyper seg i de institusjonelle rammene som legger til rette for planprosesser, og understreker betydningen av institusjonell utforming, styringsstrukturer og beslutningsmekanismer i utformingen av by- og regionalutvikling. Ved å utvikle og foredle teoretiske rammeverk gir han verdifulle funn for å forstå og forbedre planleggingspraksis.

 

Medlemskaper

 

Administrasjon og lederskap

Som en del av akademisk administrasjon er Andreas Hengstermann engasjert i følgende æresverv i og utenfor NMBU:

 

  • Research Group on Urban Sustainability
 • Andreas Hengstermann har bidratt til planlegging undervisning på alle nivå i og utenfor NMBU. Aktuelle undervisningsaktiviteter er:

  Undervisning ved NMBU

  Eksterne lærerroller

 • Forskningsprosjekter med nettside utenfor NMBU

 • Previous Affiliations

  • Swiss National Science Foundation (SNSF) research fellow, School of the Built Environment, Ulster University, Belfast, UK
  • Center for Continuing Education, University of Bern, Bern, CH
  • Institute of Geography, University of Bern, Bern, CH

  Education

  • Diploma of Advanced Studies (DAS) in Public Law (ongoing), Faculty of Law, University of Bern, Bern, CH
  • Ph.D. in Geography, Faculty of Science, University of Bern, Bern, CH
  • Certificate of Advanced Studies (CAS) in Higher Education Teaching (Hochschuldidaktik), Center for Continuing Education, University of Bern, Bern, CH
  • Diplom-Ingenieur in Spatial Planning, TU Dortmund University, Dortmund, DE
  • Máster studies in Local and Rural Development, Universidad de Huelva, Huelva, ES
  • Vordiplom in Spatial Planning, University of Dortmund, Dortmund, DE