Vant masterpris for sirkulær rensemetode

Av Sigrid Klæboe Jacobsen

Prisvinner Sarah Minos-Stensrud i Vannlaben på NMBU
Prisvinner Sarah Minos-Stensrud i Vannlaben på NMBUFoto: Anne Grete Nordal/Tekna Magasinet

Brukte biokull utvunnet fra avløpsvann til å fjerne mikroforurensing fra avløpsvann

Det er en økende bekymring for hvordan legemidler, kosmetikk, vaskemidler og andre mikroforurensinger påvirker livet i havet og oss mennesker når vi slipper det ut i avløpsvannet.

Sarah Minos-Stensrud har nå vunnet pris for masteroppgaven sin fra NMBU for innovativt bruk av miljøvennlig biokull for fjerning av legemidler fra avløpsvann. Prisen deles ut av Rådgivende Ingeniørers Forening.

Hvordan vi skal håndtere alt slammet vårt er en stor utfordring og problemet øker med befolkningsveksten. Det å ta i bruk biokull utvunnet fra avløpsvann til rensing gjør at vi omdanner et problem til et nyttig produkt. Det er et viktig bidrag i sirkulærøkonomien.

Sarah Minos-Stensrud

Fjernet legemidler fra avløpsvannet

Kull som har blitt bearbeidet, eller aktivert, har et stort overflateareal og høy porøsitet. Det gjør aktivt kull til et veldig godt adsorpsjonsmateriale fordi mikroforurensinger kan festes til overflaten og dermed fjernes fra for eksempel vann. Aktivt kull kan lages av for eksempel trevirke, men Sarah har tatt i bruk biokull utvunnet fra avløpsvannet vårt.

Bilde av hånda til prisvinner Sarah Minos-Stensrud som holder biokull.
Biokullet produseres av behandlet og tørket avløpsslam, som utsettes for pyrolyse, en prosess med høye temperaturer (for eksempel 600 grader) og lite, eller ingen, oksygen. Foto: Anne Grete Nordal/Tekna Magasinet

I oppgaven fant hun at aktivtkull var mer effektivt enn biokull av slam, ved fjerning av to spesifikke legemidler; paracetamol og en epilepsimedisin. Men biokullet er mer enn godt nok til å fjerne legemidler i de konsentrasjonene som finnes i naturen og vannforekomster i dag.

Biokullet kan bli enda mer effektivt, for eksempel ved å gjøre overflaten større og enda mer porøs og dermed mer effektiv gjennom flere runder med pyrolyse eller annen «aktivering». Men dette koster penger, og vil være en kost-nyttevurdering.

Sarah Minos-Stensrud

Stort potensiale i biokull

Hun oppfordrer nye studenter til å forske videre på biokull, for eksempel teste det på å fjerne andre mikroforurensing fra kosmetikk eller mikroplast, og å finne ut hvordan vi kan resirkulere biokullet etter bruk. Det er til og med potensiale til å bruke biokull av slam som gjødsel, fordi det også kan knytte til seg næringsstoffer, som kan øke jordkvalitet og matproduksjon, forteller hun.

Jeg har alltid syntes vann er viktig og spennende. Å finne løsninger på å skaffe rent og nok vann til alle handler både om menneskerettigheter og klima. Vann er koblet til flere av FNs bærekraftsmål, som livet i havet, gode sanitærforhold, ansvarlig forbruk og produksjon og å stoppe klimaendringene. Problemene med forurensing i Oslofjorden er også noe mange kjenner til, som er viktig arbeid i Norge knyttet til vann i fremtiden.

Sarah Minos-Stensrud

Oppfordrer til å studere vann ved NMBU

Sarah forteller at hun ble veldig godt tatt imot som student på NMBU og var veldig fornøyd med masterprogrammet Vann- og miljøteknikk.  Hun var og en del av linjeforeningen AquariÅs som jobber for godt miljø innad i linjen, faglig nettverk og kontakt med næringslivet. Nå jobber hun i Multiconsult som Rådgiver VA med rensing av vann.  

Jeg tror ingen som studerer vann i dag, kommer til å bli arbeidsledige i fremtiden! Klimaendringer og overvann skaper store problemer, det kommer strengere krav til rensing av vann fra EU og det er et stort vedlikeholdsetterslep i vann- og avløpsnettet vårt.

Sarah Minos-Stensrud


Prisen ble utdelt av RIF under Vannbransjens Innovasjonskonferanse torsdag 26. oktober. Tidligere i år vant hun Teknas masterstipend.

Masteroppgaven Sorption potential of sludge biochar for the removal of acetaminophen and carbamazepine from water av Sarah Minos-Stensrud ble veiledet av Pelin Kocatürk Schumacher og Melesse Moges (Resource Recovery Research Group), og biveiledere har vært Agnieszka Cuprys (Water Treatment group) og Lena Oksdøl Foseid (Vann- og miljøteknikk).

Publisert - Oppdatert

Del på