Johannes jobber med samferdselsprosjekter i Asplan Viak

Av Monica Vestvik

Som planlegger i et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer jobber Johannes Aicher blant annet med store samferdselsprosjekter. 

Hvor jobber du nå?
Jeg jobber i planavdelingen i Sandvika for Asplan Viak, et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har rundt 1000 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. 

Hva gjør du i din jobb?
Jeg jobber blant annet med store samferdselsprosjekter, som gjerne varer i flere år. Da samarbeider jeg tett med både oppdragsgiver (staten) og andre rådgivende selskaper. Jeg bidrar også med fagutredninger i forbindelse med reguleringssaker, noe som kan ta alt fra et par dager til flere måneder. Her er det gjerne snakk om byutviklingsprosjekter, ofte med vekt på fortetting og transformasjon.

Les mer om studieporgrammet By - og regionplanlegging (5-årig)

Jeg opplever å ha fått veldig mange muligheter og mye ansvar i løpet av kort tid. Akkurat nå er jeg fagansvarlig i konsekvensutredninger, i tillegg til at jeg jobber med risiko- og sårbarhetsanalyser. Jeg bidrar også inn i ulike mulighetsstudier og diskusjoner knyttet til strategisk by- og arealplanlegging.

Jeg syns det er spesielt interessant og motiverende at ulike fagdisipliner må jobbe tett sammen, og som planlegger får du innsyn i mange andre spennende fagområder og problemstillinger.   

Ellers er det verd å nevne at studiet har gitt meg flere gode verktøy, metoder og teknikker som jeg nå får god bruk for.

Hvilken utdanning tok du?
På bakgrunn av tidligere arkitektstudier søkte jeg om opptak til høyere årstrinn ved NMBU og begynte på program for by- og regionplanlegging våren 2016. Jeg fikk god hjelp til å sette sammen et individuelt studieprogram bestående av en rekke ulike fag; alt fra mindre fag som for eksempel ulike emner innenfor jus, kartografi og kollektivplanlegging til større studiokurs bestående av tverrfaglig prosjektarbeid kombinert med veiledning og spennende forelesninger med både praktisk og teoretisk fokus.

Jeg skrev min masteroppgave våren 2018, og begynte i fast jobb dagen etter at jeg leverte oppgaven i mai.

Les også: Eirik jobber med byplanlegging i Nordre Follo kommune

Hvor relevant var utdannelsen hos oss?
Utdannelsen var helt avgjørende for stillingen jeg nå har fått. Mange av emnene jeg tok er praktisk orienterte, og gir deg evner og metoder som umiddelbart kommer til nytte i jobben. Selv om jeg kun studerte ved NMBU i 2,5 år har jeg fått en god forståelse og en overordnet ramme som er helt avgjørende når en jobber med samfunnsplanlegging.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Jeg tok et fag innenfor landskapsurbanisme på Arkitekthøgskolen ledet av en gjesteprofessor fra NMBU, noe som gjorde at jeg ble nysgjerrig . Det førte til at jeg mange år senere kontaktet studieveileder ved NMBU og startet prosessen med å søke meg inn på høyere årstrinn. På det tidspunktet hadde jeg jobbet i flere år, men ønsket likevel å fullføre mastergraden. Jeg likte godt sammensetningen av emner ved program for by- og regionplanlegging, samt at det ville gi meg en utdannelse med mange spennende jobbmuligheter.

Hvilke råd har du til kommende studenter?
Bidra godt inn i prosjekter og gruppearbeid samtidig som du må investere tid i egenstudiene. Det å få input, tilbakemeldinger og utfordringer fra andre medstudenter vil i stor grad bidra til at du lærer langt mer. I tillegg får du testet dine egne samarbeidsevner, grenser og i noen tilfeller også tålmodigheten. I arbeidslivet er godt samarbeid og god kommunikasjon som regel en forutsetning for å lykkes. Det får du god trening på ved å være aktiv i gruppearbeidene. Vær også flink til å bruke rådgiverne og foreleserne som er tilgjengelige slik at du får nødvendig støtte og faglige utfordringer.

Les også: Sigrid Elise Fossan jobber som by- og regionplanlegger i konsulentfirmaet COWI

Hva er dine erfaringer med NMBU?
Etter studiene på Ås har jeg opparbeidet meg både praktisk og teoretisk kunnskap om planlegging. Jeg har fått god veiledning, personlig oppfølging og tilrettelegging. Studiemiljøet er stort, men ikke større enn at man får svært god kontakt med medstudenter som tar andre studieretninger og med foredragsholdere/undervisere. Jeg opplevde at alle var veldig inkluderende og at det var sosialt og hyggelig. Jeg må også nevne at selve studiestedet er en liten perle med ærverdige bygninger og vakre omgivelser. Jeg har kun positive opplevelser fra studiet og kan på det sterkeste anbefale NMBU som studiested.

Publisert - Oppdatert

Del på